Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Danh bạ điện thoại 30/07/2019 (1199)

Thông tin liên hệ các cán bộ công chức, viên chức, HĐLĐ các phòng, ban, ngành trực thuộc HĐND-UBND huyện

Cỡ chữ
Thông tin liên hệ các cán bộ công chức, viên chức, HĐLĐ các phòng, ban, ngành trực thuộc HĐND-UBND huyện
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
I THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
1 Phan Thị Kim Oanh Phó Chủ tịch phụ trách kimoanhpt.nx@hatinh.gov.vn
2 Hoàng Hữu Hiệp Phó Chủ tịch huuhiep.nx@hatinh.gov.vn
Ban Kinh tế - Xã hội
Hồ Trung Hùng Trưởng ban 090.346.57.57
Ban Pháp chế
1 Nguyễn Quốc Chiến Phó ban 0912.219.838 chiennq.nx@hatinh.gov.vn
II LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
1 Nguyễn Hải Nam Chủ tịch hainam.nx@hatinh.gov.vn
2 Phạm  Tiến Hưng Phó Chủ tịch tienhung.nx@hatinh.gov.vn
3 Bùi Việt Hùng Phó Chủ tịch buiviethung.nx@hatinh.gov.vn
III VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN
2 Phan Quốc Trường PVP - Phụ trách VP 0904.168.666 quoctruong.nx@hatinh.gov.vn
3 Hồ Văn Chương P. Chánh Văn phòng 0968.679.558 hochuongld.nx@hatinh.gov.vn
4 Phan Khắc Duyệt Chuyên viên 0904.646.707 khacduyet.nx@hatình.gov.vn
5 Đinh Hữu Thắng Chuyên viên 0943.235.887 huuthang.nx@hatinh.gov.vn
6 Đậu Thị Hoài Yến Văn thư 0911.485.227 hoaiyen.nx@hatinh.gov.vn
7 Lê Thị Thanh Hà Kế toán 0904.880.599 thanhhakt.nx@hatinh.gov.vn
8 Phạm Thị Quỳnh Trang Viên chức 0903.232.877 trangptq.nx@hatinh.gov.vn
9 Trần Thị Thuý Hiền Công chức HĐ 0904.568.266 thuyhien.nx@hatinh.gov.vn
10 Trịnh Thế Công Lái xe 0904.187.788 theconglx.nx@hatinh.gov.vn
11 Nguyễn Đức Viễn Lái xe 0913.092.479 ducvien.nx@hatinh.gov.vn
12 Nguyễn Văn Tú Lái xe 0903.455.989 tunv.nx@hatinh.gov.vn
IV PHÒNG Y TẾ
1 Ngô Văn Hiến Trưởng phòng 0904.495.868 hiennv.nx@hatinh.gov.vn
2 Đặng Thị Dung Cán bộ 0919.002.054 dungyt.nx@hatinh.gov.vn
V PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG
1 Nguyễn Thế Hải Trưởng phòng 0904213140 thehaiktht.nx@hatinh.gov.vn
23 Trần Nguyên Ngọc P. Trưởng phòng 0903.456.558 ngocktht.nx@hatinh.gov.vn
4 Bùi Đình Hóa Chuyên viên 0982.956.320 dinhhoa.nx@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Văn Hải Chuyên viên 0903.224.666 vanhaiktht.nx@hatinh.gov.vn
6 Trần Anh Ngọc Chuyên viên 0936.007.688
0915.321.666
anhngoc.nx@hatinh.gov.vn
7 Hoàng Thị Hoàn Chuyên viên 0906.278.099
0979.327.868
hoanht.nx@hatinh.gov.vn
VI PHÒNG TƯ PHÁP
1 Trần Hoàng Thạch Trưởng phòng 0903.443.353 hoangthach.nx@hatinh.gov.vn
2 Phan Xuân Dương Chuyên viên 0912.122.434 xuanduong.nx@hatinh.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
1 Nguyễn Viết Hưng Trưởng phòng 0904.022.969
2 Nguyễn Thị Soa Phó phòng 090.3467.898 soatckh.nx@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Phó phòng 0903.44.64.84 thutckh.nx@hatinh.gov.vn
4 Trần Trọng Sơn Phó phòng 0988.827.999 sontckh.nx@hatinh.gov.vn
5 Trần Thị Ngọc Giang Chuyên viên 0987.112.083 ngocgiangtckh.nx@hatinh.gov.vn
6 Phan Thanh Cường Chuyên viên 0979.44.55.86 cuongtckh.nx@hatinh.gov.vn
7 Phạm Đại Nghĩa Chuyên viên 0902.034.588 dainghiatckh.nx@hatinh.gov.vn
VII THANH TRA HUYỆN
1 Hà Sỹ Hùng Chánh Thanh tra 0903.400.799 hahungtt.nx@hatinh.gov.vn
2 Lê Quang Hùng Phó Chánh Thanh  tra 0917.328.567 lehungtt.nx@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Xuân Tùng Chuyên viên 0919.649.522 tungtt.nx@hatinh.gov.vn
4 Hồ Thị Cẩm Nhung Chuyên viên 0949975586 camnhungtt.nx@hatinh.gov.vn
VIII PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH
1 Đinh Văn Nam Trưởng phòng 0903.455.117 dinhnamld.nx@hatinh.gov.vn
2 Đậu Thị Hồng Phó Trưởng phòng 0984.624.501 hongldtbxh.nx@hatinh.gov.vn
3 Lê Hồng Tình Phó Trưởng phòng 0965.252.775 tinhldtbxh.nx@hatinh.gov.vn
4 Ngô Thị Khánh Hà Chuyên viên 0983.010.542 khanhhant.nx@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Thị Hoài Chuyên viên 0917.123.755 hoaildtbxh.nx@hatinh.gov.vn
IX PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1 Đặng Văn Hoài Trưởng phòng 0919.660.559
2 Lê Vĩ Hoàng Phó Trưởng phòng 0942.013.789 hoanglv.nx@hatinh.gov.vn
3 Lê Hữu Phong Phó Trưởng phòng 0989.141.777 huuphong.nx@hatinh.gov.vn
4 Ngô Thị Thoa Chuyên viên 0912.300.783 kimthoa.nx@hatinh.gov.vn
X PHÒNG NỘI VỤ
1 Phan Văn Lĩnh Trưởng phòng 0915313848 vanlinhnv.nx@hatinh.gov.vn
2 Trần Anh Sơn Phó Trưởng phòng 0904.488.909 sonnv.nx@hatinh.gov.vn
3 Phan Văn Phú Chuyên viên 0972909877 phanphu.nx@hatinh.gov.vn
4 Đặng Thị Việt Thắng Chuyên viên 0984985909 vietthang.nx@hatinh.gov.vn
5 Ngô Văn Mạnh Chuyên viên 0986.254.252 ngomanh.nx@hatinh.gov.vn
6 Nguyễn Văn Giang Chuyên viên 0914.834.152 giangnv.nx@hatinh.gov.vn
XI PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
1 Vũ Minh Thiện Trưởng phòng minhthien.nx@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Trung Thiên Phó Trưởng phòng 0901.794.688 trungthien.nx@hatinh.gov.vn
3 Đinh Thị Lan Hương Phó Trưởng phòng 0904.813.848 lanhuong.nx@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Thuận CV Tổ chức 0982.407.309 nguyenthuan.nx@hatinh.gov.vn
6 Trịnh Văn Phú CV Trung học cơ sở 0919.337.678 trinhphu.nx@hatinh.gov.vn
7 Trịnh Ngọc Lợi CV Giáo dục thể chất 0902.676.976 ngocloi.nx@hatinh.gov.vn
8 Phạm Xuân Hùng CV Trung học cơ sở 0904.041.717 hungpx.nx@hatinh.gov.vn
9 Lê Kiên Cương CV Tiểu học 0986.381.978 kiencuong.nx@hatinh.gov.vn
10 Phan Thị Hồng Trung Kế toán 0915.768.677 hongtrung.nx@hatinh.gov.vn
XII PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
1
Lê Thanh Bình
Trưởng phòng
0904.704.848
lebinhpnn.nx@hatinh.gov.vn
2 Trịnh Quang Luật Phó phòng 0988.30.5677 trinhluat.nx@hatinh.gov.vn
4 Lê Thị Yến Phó phòng 0904.771.038 leyenpnn.nx@hatinh.gov.vn
5 Đinh Thanh Hiếu Chuyên viên HĐ 0904.883.848 dinhhieupnn.nx@hatinh.gov.vn
6 Nguyễn Lam Hồng Chuyên viên 0903.439.222 lamhongpnn.nx@hatinh.gov.vn
XIII PHÒNG VĂN HÓA-THÔNG TIN
1 Phan Thanh Là Trưởng phòng 0904.775.562 thanhlapvh.nx@hatinh.gov.vn
2 Trần Vũ Quang P. Trưởng Phòng 0917.707.678
3 Lê Thị Nga Chuyên viên lengapvh.nx@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Gia Phúc Chuyên viên giaphucpvh.nx@hatinh.gov.vn
5 Trần Viết Hồng Chuyên viên
XV TRUNG TÂM VĂN HOÁ - Truyền thông
1 Nguyễn Long Thiên Giám đốc 0948306565 vuquangttvh.nx@hatinh.gov.vn
2 Trần Thị Cảnh Phó giám đốc 0904.740.534 ngoccanhttvh.nx@hatinh.gov.vn
Đậu Đình Hà Phó giám đốc 0946.415.777
Hà Thị Huyền Phó giám đốc 0915.586.777
Nguyễn Công Đức Phó giám đốc 0912.591.437
Lê Hữu Tiến Viên chức 0915.238.989 huutienttvh.nx@hatinh.gov.vn
Nguyễn Thị Hằng Viên chức 0948.412.227 hangttvh.nx@hatinh.gov.vn
Đặng Thị Vân Viên chức 0903.445.063 vanttvh.nx@hatinh.gov.vn
Trần Quốc Dũng Viên chức 0916.300.899 dungttvh.nx@hatinh.gov.vn
Lê Xuân Hải Viên chức 0904.743.268 lehaittvh.nx@hatinh.gov.vn
Lê Lê Na Viên chức 0946.063.999 lenattvh.nx@hatinh.gov.vn
Lê Thị Hợi Viên chức 0934.664.599 lehoittvh.nx@hatinh.gov.vn
Lê Thị Hồng Hạnh Viên chức 0914.180.583 honghanhttvh.nx@hatinh.gov.vn
Trần Hải Châu Viên chức 0916.300.899 haichauttvh.nx@hatinh.gov.vn
XVI TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHKT & BẢO VỆ CT-VN
1 Nguyễn Đức Khánh Giám đốc 0987.859.459 duckhanhttud.nx@hatinh.gov.vn
2 Lê Anh Đức P.Giám đốc 0904.619.279 leanhduc.nx@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Đức Phiếu Chuyên viên 0979.841.489 phieuttud.nx@hatinh.gov.vn
4 Võ Thị Hằng Nga Chuyên viên 0942.302.268 hangngattud.nx@hatinh.gov.vn
5 Lê Quang Hòa Chuyên viên 0904.722.699 quanghoattud.nx@hatinh.gov.vn
6 Nguyễn Văn Cảnh Chuyên viên 0962.922.635 canhttud.nx@hatinh.gov.vn
8 Đậu Văn Hùng Phó giám đốc 0975.633.997 vanhungttud.nx@hatinh.gov.vn
9 Cao Quang Thông Chuyên viên 0919.654.989 quangthongttud.nx@hatinh.gov.vn
10 Lê Quang Sáng Chuyên viên 0903.222.766 sangttud.nx@hatinh.gov.vn
11 Ngô Thị Bích Thủy Chuyên viên 0987.832.399 bichthuyttud.nx@hatinh.gov.vn
12 Đặng Duy Hạnh Chuyên viên 0919.718.332 duyhanhttud.nx@hatinh.gov.vn
XVIII CHI CỤC THỐNG KÊ
1 Chu Văn Dũng Chi cục trưởng 0915.234.606 chudungtk.nx@hatinh.gov.vn
2 Trần Hậu Bính Chuyên viên 0916.596.786 haubinhtk.nx@hatinh.gov.vn
3 Trần Thị Lệ Thi Chuyên viên 0915.258.277 lethitk.nx@hatinh.gov.vn
4 Võ Thị Ngọc Mai Chuyên viên 0917.228.377 ngocmaitk.nx@hatinh.gov.vn
XIX TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ
1 Trần Thị Thu Hương Giám đốc 0904.424.266 thuhuongds.nx@hatinh.gov.vn
2 Lê Nguyên Hiếu Phó Giám đốc 0901.776.788 lehieuds.nx@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Hà Kế toán 0946.425.678 thuhads.nx@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Hồng Truyền Thông 0919.852.848 hongttds.nx@hatinh.gov.vn
5 Cao Thị Hương Giang Nhập tin 0904.934.222 huonggiangds.nx@hatinh.gov.vn
6 Bùi Thị Nga Dịch vụ 0903.236.345 buingads.nx@hatinh.gov.vn
XX BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXDCB
2 Nguyễn Xuân Hải Giám đốc 0903.282.678 xuanhai.nx@hatinh.gov.vn
3 Đặng Thị Ngọc Hà Kế toán 0974.335.258 ngocha.nx@hatinh.gov.vn
4 Trần Anh Tuấn Kỹ thuật 0903.277.989 anhtuan.nx@hatinh.gov.vn
5 Hoàng Thanh Tuấn Kỹ thuật 0904.960.777 tuanht.nx@hatinh.gov.vn
6 Trần Hữu Tấn Kỹ thuật 0915.001.212 huutan.nx@hatinh.gov.vn
7 Nguyễn Quốc Hoàn Kỹ thuật 0904.612.333 quochoan.nx@hatinh.gov.vn
8 Trần Thị Hường Kỹ thuật 0983.892.239 thuhuong.nx@hatinh.gov.vn
XXI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
1 Cao Thị Thu Chủ tịch 01664.131.438
0912.742.157
thuctd.nx@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Thành Luân P. Chủ tịch 0983.298.308 luanctd.nx@hatinh.gov.vn
XXII BAN QLQH&XD KDL XUÂN THÀNH
1 Phạm Anh Tuấn Trưởng ban 0913.312.330 phamanhtuan.nx@hatinh.gov.vn
3 Trần Thị Hồng Chiên Kế toán 0916.480.193 hongchien.nx@hatinh.gov.vn
4 Trần Thị Phương Thảo Văn thư, thủ quỹ 0904.532.456 phuongthao.nx@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Văn Long Viên chức 0916.910.572 vanlong.nx@hatinh.gov.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu