Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Danh bạ điện thoại 13:24 30/07/2019 (4672)

Thông tin liên hệ các cán bộ công chức, viên chức, HĐLĐ các phòng, ban, ngành trực thuộc HĐND-UBND huyện

Cỡ chữ
Thông tin liên hệ các cán bộ công chức, viên chức, HĐLĐ các phòng, ban, ngành trực thuộc HĐND-UBND huyện

Thông tin liên hệ các cán bộ công chức, viên chức, HĐLĐ các phòng, ban, ngành trực thuộc HĐND-UBND huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

I

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1

Nguyễn Văn Hiếu

Chủ tịch 


2

Hoàng Hữu Hiệp

Phó Chủ tịch

huuhiep.nx@hatinh.gov.vn

Ban Kinh tế - Xã hội

Hồ Trung Hùng

Trưởng ban

Ban Pháp chế

Phan Văn Thư                        Trưởng ban

1

Nguyễn Quốc Chiến

Phó ban


chiennq.nx@hatinh.gov.vn

II

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1

Lê Anh Dũng

Chủ tịch UBND huyện2

Bùi Việt Hùng

Phó Chủ tịch


3

Nguyễn Viết Hưng

Phó Chủ tịch


III

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

2

Phan Quốc Trường

Chánh Văn  phòng

0904.168.666

quoctruong.nx@hatinh.gov.vn

3

Hồ Văn Chương

P. Chánh Văn phòng

0968.679.558

hochuongld.nx@hatinh.gov.vn

4

Đinh Hữu Thắng   

P. Chánh Văn phòng

0943235887


5

Phan Khắc Duyệt

Chuyên viên


6

Đậu Thị Hoài Yến

Văn thư

0911.485.227

hoaiyen.nx@hatinh.gov.vn

7

Lê Thị Thanh Hà

Kế toán

0904.880.599

thanhhakt.nx@hatinh.gov.vn

8

Phạm Thị Quỳnh Trang

Viên chức

0903.232.877

trangptq.nx@hatinh.gov.vn

9

Trần Thị Thuý Hiền

Công chức HĐ

0904.568.266

thuyhien.nx@hatinh.gov.vn

10

Trịnh Thế Công

Lái xe

0904.187.788

theconglx.nx@hatinh.gov.vn

11


12

Nguyễn Văn Tú

Lái xe

0903.455.989

tunv.nx@hatinh.gov.vn

IV

PHÒNG Y TẾ

1

Ngô Văn Hiến

Trưởng phòng

0904.495.868

hiennv.nx@hatinh.gov.vn

2

Đặng Thị Dung

Cán bộ

0919.002.054

dungyt.nx@hatinh.gov.vn

V

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

1

Nguyễn Thế Hải

Trưởng phòng

0904213140

thehaiktht.nx@hatinh.gov.vn

2

3


P. Trưởng phòng4

Bùi Đình Hóa

Chuyên viên

0982.956.320

dinhhoa.nx@hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Văn Hải

Chuyên viên

0903.224.666

vanhaiktht.nx@hatinh.gov.vn

6

Trần Anh Ngọc

Chuyên viên

0936.007.688
0915.321.666

anhngoc.nx@hatinh.gov.vn

7

Hoàng Thị Hoàn

Chuyên viên

0906.278.099
0979.327.868

hoanht.nx@hatinh.gov.vn

VI

PHÒNG TƯ PHÁP

1

Trần Hoàng Thạch

Trưởng phòng

0903.443.353

hoangthach.nx@hatinh.gov.vn

2

Phan Xuân Dương

Chuyên viên

0912.122.434

xuanduong.nx@hatinh.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1

Trần Trọng Sơn

Trưởng phòng

0988.827.999

2


3

Nguyễn Thị Thu

Phó phòng

0903.44.64.84

thutckh.nx@hatinh.gov.vn

45

Trần Thị Ngọc Giang

Chuyên viên

0987.112.083

ngocgiangtckh.nx@hatinh.gov.vn

6

Phan Thanh Cường

Chuyên viên

0979.44.55.86

cuongtckh.nx@hatinh.gov.vn

7

Phạm Đại Nghĩa

Chuyên viên

0902.034.588

dainghiatckh.nx@hatinh.gov.vn

VII

THANH TRA HUYỆN

12

Lê Quang Hùng

Phó Chánh Thanh  tra

0917.328.567

lehungtt.nx@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Tùng

Chuyên viên

0919.649.522

tungtt.nx@hatinh.gov.vn

4

Hồ Thị Cẩm Nhung

Chuyên viên

0949975586

camnhungtt.nx@hatinh.gov.vn

VIII

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

1

Đinh Văn Nam

Trưởng phòng

0903.455.117

dinhnamld.nx@hatinh.gov.vn

2

Đậu Thị Hồng

Phó Trưởng phòng

0984.624.501

hongldtbxh.nx@hatinh.gov.vn

3

Lê Hồng Tình

Phó Trưởng phòng

0965.252.775

tinhldtbxh.nx@hatinh.gov.vn

4

Ngô Thị Khánh Hà

Chuyên viên

0983.010.542

khanhhant.nx@hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Hoài

Chuyên viên

0917.123.755

hoaildtbxh.nx@hatinh.gov.vn

IX

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1


Trưởng phòng


2

Lê Vĩ Hoàng

Phó Trưởng phòng

0942.013.789

hoanglv.nx@hatinh.gov.vn

3

Lê Hữu Phong

Phó Trưởng phòng

0989.141.777

huuphong.nx@hatinh.gov.vn

4

Ngô Thị Thoa

Chuyên viên

0912.300.783

kimthoa.nx@hatinh.gov.vn

X

PHÒNG NỘI VỤ

1

Hoàng Sỹ Vinh

Trưởng phòng

0903257567

vanlinhnv.nx@hatinh.gov.vn

2

Trần Anh Sơn

Phó Trưởng phòng

0904.488.909

sonnv.nx@hatinh.gov.vn

4

Đặng Thị Việt Thắng

Chuyên viên

0984985909

vietthang.nx@hatinh.gov.vn

5

Ngô Văn Mạnh

Chuyên viên

0986.254.252

ngomanh.nx@hatinh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Giang

Chuyên viên

0914.834.152

giangnv.nx@hatinh.gov.vn

XI

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

1

Võ Minh Thiện

Trưởng phòng

0919864959

minhthien.nx@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Trung Thiên

Phó Trưởng phòng

0901.794.688

trungthien.nx@hatinh.gov.vn

3

Đinh Thị Lan Hương

Phó Trưởng phòng

0904.813.848

lanhuong.nx@hatinh.gov.vn

4

Nguyễn Thuận

CV Tổ chức

0982.407.309

nguyenthuan.nx@hatinh.gov.vn

6

7

Trịnh Ngọc Lợi

CV Giáo dục thể chất

0902.676.976

ngocloi.nx@hatinh.gov.vn

8

Phạm Xuân Hùng

CV Trung học cơ sở

0904.041.717

hungpx.nx@hatinh.gov.vn

9

Lê Kiên Cương

CV Tiểu học

0986.381.978

kiencuong.nx@hatinh.gov.vn

10

Phan Thị Hồng Trung

Kế toán

0915.768.677

hongtrung.nx@hatinh.gov.vn

XII

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

1

Lê Thanh Bình

Trưởng phòng

0904.704.848

lebinhpnn.nx@hatinh.gov.vn

2

Lê Anh Đức P.Trưởng phòng

3

Lê Thị Yến

P. Trưởng phòng

0904.771.038

leyenpnn.nx@hatinh.gov.vn

4

5

Nguyễn Lam Hồng

Chuyên viên

0903.439.222

lamhongpnn.nx@hatinh.gov.vn

XIII

PHÒNG VĂN HÓA-THÔNG TIN

1

Phan Thanh Là

Trưởng phòng

0904.775.562

thanhlapvh.nx@hatinh.gov.vn

2

Trần Vũ Quang

P. Trưởng Phòng

0917.707.678

3

Lê Thị Nga

Chuyên viên

lengapvh.nx@hatinh.gov.vn

5

Trần Viết Hồng

Chuyên viên

XV

TRUNG TÂM VĂN HOÁ - TRUYỀN THÔNG

1

Nguyễn Long Thiên

Giám đốc

0948306565

vuquangttvh.nx@hatinh.gov.vn

2

Trần Thị Cảnh

Phó giám đốc

0904.740.534

ngoccanhttvh.nx@hatinh.gov.vn

3

Đậu Đình Hà

Phó giám đốc

0946.415.777

4

Hà Thị Huyền

Phó giám đốc

0915.586.777

5

Nguyễn Công Đức

Phó giám đốc

0912.591.437

6

Lê Hữu Tiến

Viên chức

0915.238.989

huutienttvh.nx@hatinh.gov.vn

7

Nguyễn Thị Hằng

Viên chức

0948.412.227

hangttvh.nx@hatinh.gov.vn

8

Đặng Thị Vân

Viên chức

0903.445.063

vanttvh.nx@hatinh.gov.vn

9

Trần Quốc Dũng

Viên chức

0916.300.899

dungttvh.nx@hatinh.gov.vn

10

Lê Xuân Hải

Viên chức

0904.743.268

lehaittvh.nx@hatinh.gov.vn

11

Lê Lê Na

Viên chức

0946.063.999

lenattvh.nx@hatinh.gov.vn

12

Lê Thị Hợi

Viên chức

0934.664.599

lehoittvh.nx@hatinh.gov.vn

13

Lê Thị Hồng Hạnh

Viên chức HĐ

0914.180.583

honghanhttvh.nx@hatinh.gov.vn

14

Trần Hải Châu

Viên chức

0916.300.899

haichauttvh.nx@hatinh.gov.vn15

Phan Hồng Quang

Viên chức

0931372399

 

16

Trần Thế Hùng

Viên chức

0825177999

 

17

Hoàng Trung Kiên

Viên chức

0976042354

 

18

Trần Thị Thu Sang

Viên chức

0915622926

 

19

Hán Thị Tuyết

Viên chức

0912835393

 

20

Hoàng Hữu Hảo

Viên chức

0326445797

 

21

Phạm Văn Đồng

Viên chức

0945008800

 

22

Nguyễn Gia Phúc

Viên chức HĐ

0948895999

 

XVI

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHKT & BẢO VỆ CT-VN

1

Nguyễn Đức Khánh

Giám đốc

0987.859.459

duckhanhttud.nx@hatinh.gov.vn

2

Lê Văn Mạnh

P.Giám đốc

l

3

Đậu Văn Hùng

Phó giám đốc

0975.633.997

 vanhungttud.nx@hatinh.gov n

4

Võ Thị Hằng Nga

Chuyên viên

0942.302.268

hangngattud.nx@hatinh.gov.vn

5

Lê Quang Hòa

Chuyên viên

0904.722.699

quanghoattud.nx@hatinh.gov.vn

6

Nguyễn Đức Phiếu

Chuyên viên

7

Trần Thị Hồng Chiên Kế toán

9

Cao Quang Thông

Chuyên viên

0919.654.989

quangthongttud.nx@hatinh.gov.vn

10

Lê Quang Sáng

Chuyên viên

0903.222.766

sangttud.nx@hatinh.gov.vn

11

Ngô Thị Bích Thủy

Chuyên viên

0987.832.399

bichthuyttud.nx@hatinh.gov.vn

12

Đặng Duy Hạnh

Chuyên viên

0919.718.332

duyhanhttud.nx@hatinh.gov.vn

XVIII

CHI CỤC THỐNG KÊ

1

Chu Văn Dũng

Chi cục trưởng

0915.234.606

chudungtk.nx@hatinh.gov.vn

2

Trần Hậu Bính

Chuyên viên

0916.596.786

haubinhtk.nx@hatinh.gov.vn

3

Trần Thị Lệ Thi

Chuyên viên

0915.258.277

lethitk.nx@hatinh.gov.vn

4

Võ Thị Ngọc Mai

Chuyên viên

0917.228.377

ngocmaitk.nx@hatinh.gov.vn

XIX

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXDCB

2

Trần Nguyên Ngọc

Giám đốc

0903.456.558


3

Trần Hữu Tấn

Phó Giám đốc

0915001212


4

Trần Anh Tuấn

Kỹ thuật

0903.277.989

anhtuan.nx@hatinh.gov.vn

5

Hoàng Thanh Tuấn

Kỹ thuật

0904.960.777

tuanht.nx@hatinh.gov.vn

6

Đặng Thị Ngọc Hà

Kế toán7

Nguyễn Quốc Hoàn

Kỹ thuật

0904.612.333

quochoan.nx@hatinh.gov.vn

8

Trần Thị Hường

Kỹ thuật

0983.892.239

thuhuong.nx@hatinh.gov.vn

XXI

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

1

Cao Thị Thu

Chủ tịch

01664.131.438
0912.742.157

thuctd.nx@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Thành Luân

P. Chủ tịch

0983.298.308

luanctd.nx@hatinh.gov.vn

XXII

BAN QLQH&XD KDL XUÂN THÀNH

1

Phạm Anh Tuấn

Trưởng ban

0913.312.330

phamanhtuan.nx@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Xuân HùngPhó Trưởng ban

4

Trần Thị Phương Thảo

Văn thư, thủ quỹ

0904.532.456

phuongthao.nx@hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Văn Long

Viên chức

0916.910.572

vanlong.nx@hatinh.gov.vn

 

 


Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu