Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Thông tin liên hệ các cán bộ công chức, viên chức, HĐLĐ các phòng, ban, ngành trực thuộc HĐND-UBND huyện

Cỡ chữ
Thông tin liên hệ các cán bộ công chức, viên chức, HĐLĐ các phòng, ban, ngành trực thuộc HĐND-UBND huyện
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
I THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
1 Phan Thị Kim Oanh Phó Chủ tịch phụ trách kimoanhpt.nx@hatinh.gov.vn
2 Hoàng Hữu Hiệp Phó Chủ tịch huuhiep.nx@hatinh.gov.vn
Ban Kinh tế - Xã hội
Hồ Trung Hùng Trưởng ban 090.346.57.57
Ban Pháp chế
1 Nguyễn Quốc Chiến Phó ban 0912.219.838 chiennq.nx@hatinh.gov.vn
II LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
1 Nguyễn Hải Nam Chủ tịch hainam.nx@hatinh.gov.vn
2 Phạm  Tiến Hưng Phó Chủ tịch tienhung.nx@hatinh.gov.vn
3 Bùi Việt Hùng Phó Chủ tịch buiviethung.nx@hatinh.gov.vn
III VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN
2 Phan Quốc Trường PVP - Phụ trách VP 0904.168.666 quoctruong.nx@hatinh.gov.vn
3 Hồ Văn Chương P. Chánh Văn phòng 0968.679.558 hochuongld.nx@hatinh.gov.vn
4 Phan Khắc Duyệt Chuyên viên 0904.646.707 khacduyet.nx@hatình.gov.vn
5 Đinh Hữu Thắng Chuyên viên 0943.235.887 huuthang.nx@hatinh.gov.vn
6 Đậu Thị Hoài Yến Văn thư 0911.485.227 hoaiyen.nx@hatinh.gov.vn
7 Lê Thị Thanh Hà Kế toán 0904.880.599 thanhhakt.nx@hatinh.gov.vn
8 Phạm Thị Quỳnh Trang Viên chức 0903.232.877 trangptq.nx@hatinh.gov.vn
9 Trần Thị Thuý Hiền Công chức HĐ 0904.568.266 thuyhien.nx@hatinh.gov.vn
10 Trịnh Thế Công Lái xe 0904.187.788 theconglx.nx@hatinh.gov.vn
11 Nguyễn Đức Viễn Lái xe 0913.092.479 ducvien.nx@hatinh.gov.vn
12 Nguyễn Văn Tú Lái xe 0903.455.989 tunv.nx@hatinh.gov.vn
IV PHÒNG Y TẾ
1 Ngô Văn Hiến Trưởng phòng 0904.495.868 hiennv.nx@hatinh.gov.vn
2 Đặng Thị Dung Cán bộ 0919.002.054 dungyt.nx@hatinh.gov.vn
V PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG
1 Nguyễn Thế Hải Trưởng phòng 0904213140 thehaiktht.nx@hatinh.gov.vn
23 Trần Nguyên Ngọc P. Trưởng phòng 0903.456.558 ngocktht.nx@hatinh.gov.vn
4 Bùi Đình Hóa Chuyên viên 0982.956.320 dinhhoa.nx@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Văn Hải Chuyên viên 0903.224.666 vanhaiktht.nx@hatinh.gov.vn
6 Trần Anh Ngọc Chuyên viên 0936.007.688
0915.321.666
anhngoc.nx@hatinh.gov.vn
7 Hoàng Thị Hoàn Chuyên viên 0906.278.099
0979.327.868
hoanht.nx@hatinh.gov.vn
VI PHÒNG TƯ PHÁP
1 Trần Hoàng Thạch Trưởng phòng 0903.443.353 hoangthach.nx@hatinh.gov.vn
2 Phan Xuân Dương Chuyên viên 0912.122.434 xuanduong.nx@hatinh.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
1 Nguyễn Viết Hưng Trưởng phòng 0904.022.969
2 Nguyễn Thị Soa Phó phòng 090.3467.898 soatckh.nx@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Phó phòng 0903.44.64.84 thutckh.nx@hatinh.gov.vn
4 Trần Trọng Sơn Phó phòng 0988.827.999 sontckh.nx@hatinh.gov.vn
5 Trần Thị Ngọc Giang Chuyên viên 0987.112.083 ngocgiangtckh.nx@hatinh.gov.vn
6 Phan Thanh Cường Chuyên viên 0979.44.55.86 cuongtckh.nx@hatinh.gov.vn
7 Phạm Đại Nghĩa Chuyên viên 0902.034.588 dainghiatckh.nx@hatinh.gov.vn
VII THANH TRA HUYỆN
1 Hà Sỹ Hùng Chánh Thanh tra 0903.400.799 hahungtt.nx@hatinh.gov.vn
2 Lê Quang Hùng Phó Chánh Thanh  tra 0917.328.567 lehungtt.nx@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Xuân Tùng Chuyên viên 0919.649.522 tungtt.nx@hatinh.gov.vn
4 Hồ Thị Cẩm Nhung Chuyên viên 0949975586 camnhungtt.nx@hatinh.gov.vn
VIII PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH
1 Đinh Văn Nam Trưởng phòng 0903.455.117 dinhnamld.nx@hatinh.gov.vn
2 Đậu Thị Hồng Phó Trưởng phòng 0984.624.501 hongldtbxh.nx@hatinh.gov.vn
3 Lê Hồng Tình Phó Trưởng phòng 0965.252.775 tinhldtbxh.nx@hatinh.gov.vn
4 Ngô Thị Khánh Hà Chuyên viên 0983.010.542 khanhhant.nx@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Thị Hoài Chuyên viên 0917.123.755 hoaildtbxh.nx@hatinh.gov.vn
IX PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1 Đặng Văn Hoài Trưởng phòng 0919.660.559
2 Lê Vĩ Hoàng Phó Trưởng phòng 0942.013.789 hoanglv.nx@hatinh.gov.vn
3 Lê Hữu Phong Phó Trưởng phòng 0989.141.777 huuphong.nx@hatinh.gov.vn
4 Ngô Thị Thoa Chuyên viên 0912.300.783 kimthoa.nx@hatinh.gov.vn
X PHÒNG NỘI VỤ
1 Phan Văn Lĩnh Trưởng phòng 0915313848 vanlinhnv.nx@hatinh.gov.vn
2 Trần Anh Sơn Phó Trưởng phòng 0904.488.909 sonnv.nx@hatinh.gov.vn
3 Phan Văn Phú Chuyên viên 0972909877 phanphu.nx@hatinh.gov.vn
4 Đặng Thị Việt Thắng Chuyên viên 0984985909 vietthang.nx@hatinh.gov.vn
5 Ngô Văn Mạnh Chuyên viên 0986.254.252 ngomanh.nx@hatinh.gov.vn
6 Nguyễn Văn Giang Chuyên viên 0914.834.152 giangnv.nx@hatinh.gov.vn
XI PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
1 Vũ Minh Thiện Trưởng phòng minhthien.nx@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Trung Thiên Phó Trưởng phòng 0901.794.688 trungthien.nx@hatinh.gov.vn
3 Đinh Thị Lan Hương Phó Trưởng phòng 0904.813.848 lanhuong.nx@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Thuận CV Tổ chức 0982.407.309 nguyenthuan.nx@hatinh.gov.vn
6 Trịnh Văn Phú CV Trung học cơ sở 0919.337.678 trinhphu.nx@hatinh.gov.vn
7 Trịnh Ngọc Lợi CV Giáo dục thể chất 0902.676.976 ngocloi.nx@hatinh.gov.vn
8 Phạm Xuân Hùng CV Trung học cơ sở 0904.041.717 hungpx.nx@hatinh.gov.vn
9 Lê Kiên Cương CV Tiểu học 0986.381.978 kiencuong.nx@hatinh.gov.vn
10 Phan Thị Hồng Trung Kế toán 0915.768.677 hongtrung.nx@hatinh.gov.vn
XII PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
1
Lê Thanh Bình
Trưởng phòng
0904.704.848
lebinhpnn.nx@hatinh.gov.vn
2 Trịnh Quang Luật Phó phòng 0988.30.5677 trinhluat.nx@hatinh.gov.vn
4 Lê Thị Yến Phó phòng 0904.771.038 leyenpnn.nx@hatinh.gov.vn
5 Đinh Thanh Hiếu Chuyên viên HĐ 0904.883.848 dinhhieupnn.nx@hatinh.gov.vn
6 Nguyễn Lam Hồng Chuyên viên 0903.439.222 lamhongpnn.nx@hatinh.gov.vn
XIII PHÒNG VĂN HÓA-THÔNG TIN
1 Phan Thanh Là Trưởng phòng 0904.775.562 thanhlapvh.nx@hatinh.gov.vn
2 Trần Vũ Quang P. Trưởng Phòng 0917.707.678
3 Lê Thị Nga Chuyên viên lengapvh.nx@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Gia Phúc Chuyên viên giaphucpvh.nx@hatinh.gov.vn
5 Trần Viết Hồng Chuyên viên
XV TRUNG TÂM VĂN HOÁ - Truyền thông
1 Nguyễn Long Thiên Giám đốc 0948306565 vuquangttvh.nx@hatinh.gov.vn
2 Trần Thị Cảnh Phó giám đốc 0904.740.534 ngoccanhttvh.nx@hatinh.gov.vn
Đậu Đình Hà Phó giám đốc 0946.415.777
Hà Thị Huyền Phó giám đốc 0915.586.777
Nguyễn Công Đức Phó giám đốc 0912.591.437
Lê Hữu Tiến Viên chức 0915.238.989 huutienttvh.nx@hatinh.gov.vn
Nguyễn Thị Hằng Viên chức 0948.412.227 hangttvh.nx@hatinh.gov.vn
Đặng Thị Vân Viên chức 0903.445.063 vanttvh.nx@hatinh.gov.vn
Trần Quốc Dũng Viên chức 0916.300.899 dungttvh.nx@hatinh.gov.vn
Lê Xuân Hải Viên chức 0904.743.268 lehaittvh.nx@hatinh.gov.vn
Lê Lê Na Viên chức 0946.063.999 lenattvh.nx@hatinh.gov.vn
Lê Thị Hợi Viên chức 0934.664.599 lehoittvh.nx@hatinh.gov.vn
Lê Thị Hồng Hạnh Viên chức 0914.180.583 honghanhttvh.nx@hatinh.gov.vn
Trần Hải Châu Viên chức 0916.300.899 haichauttvh.nx@hatinh.gov.vn
XVI TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHKT & BẢO VỆ CT-VN
1 Nguyễn Đức Khánh Giám đốc 0987.859.459 duckhanhttud.nx@hatinh.gov.vn
2 Lê Anh Đức P.Giám đốc 0904.619.279 leanhduc.nx@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Đức Phiếu Chuyên viên 0979.841.489 phieuttud.nx@hatinh.gov.vn
4 Võ Thị Hằng Nga Chuyên viên 0942.302.268 hangngattud.nx@hatinh.gov.vn
5 Lê Quang Hòa Chuyên viên 0904.722.699 quanghoattud.nx@hatinh.gov.vn
6 Nguyễn Văn Cảnh Chuyên viên 0962.922.635 canhttud.nx@hatinh.gov.vn
8 Đậu Văn Hùng Phó giám đốc 0975.633.997 vanhungttud.nx@hatinh.gov.vn
9 Cao Quang Thông Chuyên viên 0919.654.989 quangthongttud.nx@hatinh.gov.vn
10 Lê Quang Sáng Chuyên viên 0903.222.766 sangttud.nx@hatinh.gov.vn
11 Ngô Thị Bích Thủy Chuyên viên 0987.832.399 bichthuyttud.nx@hatinh.gov.vn
12 Đặng Duy Hạnh Chuyên viên 0919.718.332 duyhanhttud.nx@hatinh.gov.vn
XVIII CHI CỤC THỐNG KÊ
1 Chu Văn Dũng Chi cục trưởng 0915.234.606 chudungtk.nx@hatinh.gov.vn
2 Trần Hậu Bính Chuyên viên 0916.596.786 haubinhtk.nx@hatinh.gov.vn
3 Trần Thị Lệ Thi Chuyên viên 0915.258.277 lethitk.nx@hatinh.gov.vn
4 Võ Thị Ngọc Mai Chuyên viên 0917.228.377 ngocmaitk.nx@hatinh.gov.vn
XIX TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ
1 Trần Thị Thu Hương Giám đốc 0904.424.266 thuhuongds.nx@hatinh.gov.vn
2 Lê Nguyên Hiếu Phó Giám đốc 0901.776.788 lehieuds.nx@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Hà Kế toán 0946.425.678 thuhads.nx@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Hồng Truyền Thông 0919.852.848 hongttds.nx@hatinh.gov.vn
5 Cao Thị Hương Giang Nhập tin 0904.934.222 huonggiangds.nx@hatinh.gov.vn
6 Bùi Thị Nga Dịch vụ 0903.236.345 buingads.nx@hatinh.gov.vn
XX BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXDCB
2 Nguyễn Xuân Hải Giám đốc 0903.282.678 xuanhai.nx@hatinh.gov.vn
3 Đặng Thị Ngọc Hà Kế toán 0974.335.258 ngocha.nx@hatinh.gov.vn
4 Trần Anh Tuấn Kỹ thuật 0903.277.989 anhtuan.nx@hatinh.gov.vn
5 Hoàng Thanh Tuấn Kỹ thuật 0904.960.777 tuanht.nx@hatinh.gov.vn
6 Trần Hữu Tấn Kỹ thuật 0915.001.212 huutan.nx@hatinh.gov.vn
7 Nguyễn Quốc Hoàn Kỹ thuật 0904.612.333 quochoan.nx@hatinh.gov.vn
8 Trần Thị Hường Kỹ thuật 0983.892.239 thuhuong.nx@hatinh.gov.vn
XXI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
1 Cao Thị Thu Chủ tịch 01664.131.438
0912.742.157
thuctd.nx@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Thành Luân P. Chủ tịch 0983.298.308 luanctd.nx@hatinh.gov.vn
XXII BAN QLQH&XD KDL XUÂN THÀNH
1 Phạm Anh Tuấn Trưởng ban 0913.312.330 phamanhtuan.nx@hatinh.gov.vn
3 Trần Thị Hồng Chiên Kế toán 0916.480.193 hongchien.nx@hatinh.gov.vn
4 Trần Thị Phương Thảo Văn thư, thủ quỹ 0904.532.456 phuongthao.nx@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Văn Long Viên chức 0916.910.572 vanlong.nx@hatinh.gov.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu