Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Xây dựng nông thôn mới 17:20 27/12/2019 (826)

Hà Tĩnh có thêm 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

Cỡ chữ
Chiều 27/12, Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đợt 2 năm 2019.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh Hà Văn Hùng chủ trì hội nghị 

Trên cơ sở kết quả thẩm định của các sở, ngành, các thành viên Hội đồng nhất trí 100% bỏ phiếu công nhận đối với 37 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đợt 2 năm 2019.


100% số phiếu của các thành viên trong Hội đồng thẩm đề nghị công nhận 37 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và hoàn thành NTM đợt 2 năm 2019.

Theo đó, 100% số phiếu của các thành viên trong Hội đồng công nhận 27 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM; 9 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (do yếu tố sáp nhập xã).