Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Thông tin kinh tế 21:30 17/03/2022 (629)

Hội nghị thống kê toàn quốc năm 2022

Cỡ chữ
Sáng 17/3, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị thống kê toàn quốc năm 2022 với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Chủ trì điểm cầu Nghi Xuân có Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Dũng.

Điểm cầu Nghi Xuân

Trong thời gian qua, thông tin thống kê đã trở thành công cụ quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý đất nước và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Công tác thống kê tập trung được hoàn thiện về thể chế; kiện toàn về tổ chức và nguồn lực; hoạt động và thông tin thống kê được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Theo đó, tổ chức bộ máy và nhân sự ngành thống kê được kiện toàn, đảm bảo sự tập trung, thống nhất, chuyên nghiệp, chuyên môn hóa và có sự phân công, phối hợp nhịp nhàng giữa hệ thống thống kê tập trung và thống kê bộ, ngành.

Hoạt động thu thập thông tin thống kê đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong các khâu. Đặc biệt, trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã rút ngắn và tiết kiệm một nửa thời gian xử lý và kinh phí so với các kỳ tổng điều tra trước

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê nhà nước trong thời gian tới, Thống kê Việt Nam đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện các văn bản pháp luật phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu thống kê; hoàn thiện mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê…


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các đóng góp của ngành thống kê trong thời gian qua; là nguồn thông tin chính thống, có tính pháp lý cao, trở thành công cụ quan trọng phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, cả hệ thống chính trị phải tập trung nâng cao nhận thức về công tác thống kê, đặc biệt là người đứng đầu các cấp chính quyền. Công tác thống kê cần đầy đủ, toàn diện, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục và minh bạch; quá trình phân tích, dự báo cần sát với tình hình để từ đó sử dụng có hiệu quả số liệu đã đưa ra.

Về công tác lãnh, chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đề nghị người đứng đầu các cấp chính quyền bộ, ban, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác thống kê để có số liệu phục vụ cho sự phát triển KT-XH, xây dựng được nguồn dữ liệu lớn.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành thống kê, song song với đó là xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dựa theo vị trí việc làm; tập trung nguồn lực cao cho công tác chuyển đổi số, kết hợp các nền tảng để sử dụng hiệu quả số liệu.

Nâng cao sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành và địa phương với Tổng cục Thống kê nhằm tạo ra hệ thống thông tin thống kê đồng bộ, thống nhất, thông suốt và hiệu quả giữa hệ thống thống kê tập trung với thống kê bộ, ngành và địa phương; coi trọng công tác hợp tác, liên kết quốc tế sâu rộng đối với công tác thống kê.

Đức Đồng – Trung Kiên TH

 

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu