Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Thông tin VHXH 14:50 23/12/2021 (432)

Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Cỡ chữ
Chiều 22/12, UBND tỉnh Hà Tỉnh tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chương trình được trực tuyến tới các điểm cầu tại 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Giám đốc sở VH – TT&DL Bũi Xuân Thập cùng chủ trì hội nghị.


Điểm cầu Nghi Xuân

“Qua 20 năm (2000-2020) thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐK XDĐSVH được triển khai với 5 nội dung và 7 phong trào, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, tạo nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Từ năm 2010 đến nay, phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, huy động được nguồn lực lớn của toàn Đảng, toàn dân, gắn kết chặt chẽ với phong trào TDĐK XDĐSVH đã tạo nên sự thay đổi căn bản diện mạo các thôn, xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; củng cố hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy kinh tế - xã hội Hà Tĩnh phát triển toàn diện, vững chắc.

Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 1.952/1.965 thôn, tổ dân phố xây dựng thành công hương ước mới, được thẩm định phê duyệt và áp dụng, đạt 99,3%. Từ đó, việc cưới hỏi, tang tế, lễ hội... đã cơ bản được Nhân dân thực hiện đảm bảo văn minh và tiết kiệm.

Toàn tỉnh đã sửa chữa và làm mới 11.158 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách với tổng trị giá 388,217 tỷ đồng. Hiện nay, trên 99% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ gia đình có công trình vệ sinh đảm bảo đạt trên 90%, duy trì hoạt động của gần 2.000 mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, 1.953 tổ tự quản môi trường. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2020 là 3,51% (giảm 7,89% so với năm 2016).

Toàn tỉnh hiện có 1.800 di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng được kiểm kê; xếp hạng được 509 di tích cấp tỉnh, 86 di tích cấp quốc gia, 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt. Năm 2014, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Đến nay đã có 157 câu lạc bộ ở các địa phương được thành lập và hoạt động hiệu quả.

Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 200/216 hội trường đa năng cấp xã đạt chuẩn (đạt 92,5%), 189/216 khu thể thao cấp xã đạt chuẩn (đạt 87,5%); 1.856/1.965 nhà văn hóa thôn (đạt 94,4%) và 1.686/1.965 khu thể thao thôn đạt chuẩn (đạt 85,8%).

Toàn tỉnh có 1.914/1.965 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn khu dân cư văn hóa (đạt 97,4); 15/34 phường đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 44%); 903/1.579 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 57,1%); có 317.235/337.980 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 93,8%).

Phát huy những thành công đã đạt được, thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục phát triển phong trào TDĐK XDĐSVH bền vững, có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Gắn thực hiện phong trào với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, góp phần xây dựng tỉnh NTM vào năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày tham luận chia sẻ kinh nghiệm thực hiện thành công phong trào TDĐK XDĐSVH tại cơ sở, đồng thời đề xuất những giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong phong trào TDĐKX DĐSVH.

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành cần quan tâm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nắm rõ định hướng, mục tiêu, quan điểm, giải pháp trong việc triển khai phong trào TDĐK XDĐSVH, trong đó xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, thành viên ban chỉ đạo trong triển khai thực hiện phong trào nhằm xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa công sở, văn hoá doanh nghiệp, văn hoá học đường, văn hoá giao thông, nếp sống văn minh nơi công cộng.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 34 tập thể, 12 cá nhân và 18 gia đình điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐK XDĐSVH trong thời gian qua.


Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng trao bằng khen của Bộ trưởng VH – TT&DL cho hộ gia đình bà Uông Thị Minh (thôn Trường Thanh, Đan Trường) và bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Hồng Quang – Thế Hùng

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu