Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Chính sách 08/05/2020 (439)

Hơn 14,5 tỷ đồng hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo ở Nghi Xuân

Cỡ chữ
Bắt đầu từ chiều 7/5, các địa phương ở huyện Nghi Xuân đã bắt đầu tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ đối với 3 nhóm đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên; nhóm đối tượng nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.


Người dân phấn khởi khi được sự quan tâm của nhà nước lúc khó khăn...

Theo đó, tổng số người được hưởng là 12.725 người với tổng số tiền 14.522.250.000 đồng. 

Trong đó, người có công là 3.167 người với số tiền 4.750.500.000 đồng; đối tượng bảo trợ xã hội 3.471 người, số tiền 5.206.500.000 đồng; đối tượng hộ nghèo và cận nghèo là 6.087 người, số tiền 4.565.250.000 đồng.