Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Chính sách 09/05/2020 (549)

Hướng dẫn lập hồ sơ kê khai hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân vừa có hướng dẫn người lao động và doanh nghiệp về các bước lập hồ sơ kê khai hỗ trợ do bị ảnh hưởng đại dịch Covid - 19.

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh; Công văn số 886/SLĐTBXH ngày 29/4/2020 của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung liên quan đến Kế hoạch 153/KH-UBND về quy trình rà soát, thẩm định hồ sơ đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; UBND huyện hướng dẫn như sau:

A. Nhóm: hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương  

I. Đối tượng hỗ trợ

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động cho doanh nghiệp phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương.

II. Điều kiện hỗ trợ

1. Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020.

(2) Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

(3) Làm việc tại doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

(4) Chưa được nhận các chính sách hỗ trợ khác theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Người lao động làm việc tại các đơn vị không thuộc loại hình doanh nghiệp sẽ không thuộc đối tượng xem xét, giải quyết chính sách theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

III. Mức và thời gian hỗ trợ

1. Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng.

2. Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương theo tình hình diễn biến của dịch (tính từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020), nhưng tối đa không quá 3 tháng.

3. Phương thức chi trả: Hỗ trợ theo hằng tháng.

IV. Hồ sơ đề nghị:

Hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị UBND cấp huyện: 01 bộ, bao gồm:

(1) Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

(2) Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương có xác nhận của Công đoàn cơ sở (nếu có) và xác nhận của Cơ quan Bảo hiểm xã hội;

(3) Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động;

(4) Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tài chính quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp (báo cáo tài chính có xác nhận của Cơ quan thuế); bản sao giấy đăng ký kinh doanh và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

V. Trình tự thực hiện

Bước 1. Doanh nghiệp và người lao động có đủ điều kiện nêu trên, lập danh sách đề nghị Công đoàn cơ sở (nếu có) xác nhận và gửi Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính để xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Bước 2. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện xác nhận danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội và gửi lại doanh nghiệp.

Bước 3. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở (hồ sơ gửi qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hoặc địa điểm sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thì gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính.

B. Nhóm: hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động

I. Điều kiện vay vốn

 Người sử dụng lao động vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương ngừng việc cho người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020;

2. Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc;

3. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

II. Hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động

1. Đơn đề nghị của người sử dụng lao động kèm theo bản sao các giấy tờ liên quan (theo mẫu);

2. Danh sách người lao động phải ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Chậm nhất ngày 05 hàng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).

Hồ sơ gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

C. Nhóm: hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp lập hồ sơ kê khai gửi UBND cấp xã nơi thường trú thực hiện.

Xem chi tiết và các biểu mẫu tại đây.

P.V


Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu