Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
139/KH-UBND
139/KH-UBND
08:14 - 26/11/2021

Kế hoạch Tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 cho trẻ em trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2021

140/KH-UBND
140/KH-UBND
08:16 - 26/11/2021

Kế hoạch Tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 17 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2021

136/KH-UBND
136/KH-UBND
23:23 - 17/11/2021

Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Cả huyện chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19”

134/KH-UBND
134/KH-UBND
18:00 - 15/11/2021

Kế hoạch Tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 15 năm 2021

98/KH-HĐND
98/KH-HĐND
22:16 - 10/11/2021

Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI

133/KH-UBND
133/KH-UBND
08:31 - 08/11/2021

Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 14 năm 2021

132/KH-UBND
132/KH-UBND
08:30 - 05/11/2021

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện

131/KH-UBND
131/KH-UBND
23:45 - 29/10/2021

Kế hoạch Tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 13 năm 2021

129/KH-UBND
129/KH-UBND
22:12 - 28/10/2021

Kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022

127/KH-UBND
127/KH-UBND
17:16 - 22/10/2021

Kế hoạch Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030

126/KH-UBND
126/KH-UBND
21:31 - 18/10/2021

Kế Hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030

125/KH-UBND
125/KH-UBND
21:17 - 15/10/2021

Kế hoạch Tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 12 năm 2021

121/KH-UBND
121/KH-UBND
21:34 - 11/10/2021

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn huyện

122/KH-UBND
122/KH-UBND
21:35 - 11/10/2021

Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Nghi Xuân, giai đoạn 2021-2025

123/KH-UBND
123/KH-UBND
21:36 - 11/10/2021

Kế hoạch Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022