Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
102/KH-UBND
102/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp lễ Noel năm 2019

101/KH-UBND
101/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân trên địa bàn huyện Nghi Xuân đến năm 2025, tầm nhìn 2030

100/KH-UBND
100/KH-UBND

Kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020

99/KH-UBND
99/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai công tác quản lý, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn Thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

98/KH-UBND
98/KH-UBND

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ năm 2019 đến năm 2020

97/KH-UBND
97/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

96/KH-UBND
96/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc

95/KH-UBND
95/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại háo trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XH chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn huyện

93/KH-UBND
93/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự trên địa bàn huyện

91/KH-UBND
91/KH-UBND

Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020

92/KH-UBND
92/KH-UBND

Kế hoạch tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

90/KH-UBND
90/KH-UBND

Kế hoạch Sơ tuyển Nghĩa vụ Quân sự và Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020

88/KH-UBND
88/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyện Nghi Xuân

89/KH-UBND
89/KH-UBND

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

86/KH-UBND
86/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023" trên địa bàn huyện