Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
28/KH-UBND
28/KH-UBND

Kế hoạch Đào tạo nghề - Giải quyết viêc làm 2020

29/KH-UBND
29/KH-UBND

Kế hoạch, thời gian huấn luyện chiến đấu năm 2020

27/KH-UBND
27/KH-UBND

Kế hoạch Bổ sung tình huống phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 (nCoV) trên địa bàn huyện

26/KH-UBND
26/KH-UBND

Kế hoạchThực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020 trên địa bàn huyện

23/KH-UBND
23/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2020

24/KH-UBND
24/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030

25/KH-UBND
25/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2020 trên địa bàn huyện

22/KH-UBND
22/KH-UBND

Kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Nghi Xuân

21/KH-UBND
21/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020

19/KH-UBND
19/KH-UBND

Kế hoạch Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 - Năm 2020

20/KH-UBND
20/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2020

18/KH-UBND
18/KH-UBND

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn huyện

15/KH-UBND
15/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020

16/KH-UBND
16/KH-UBND

Kế hoạch Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện trong năm 2020

17/KH-UBND
17/KH-UBND

Kế hoạch Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2020