Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
109/KH-UBND
109/KH-UBND
21:42 - 25/12/2019

Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các Trạm Y tế trên địa bàn huyện

108/KH-UBND
108/KH-UBND
08:07 - 23/12/2019

Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020

107/KH-UBND
107/KH-UBND
15:57 - 18/12/2019

Kế hoạch Tổ chức tham dự Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ ba -Năm 2019

105/KH-UBND
105/KH-UBND
21:22 - 13/12/2019

Kế hoạch Kiểm tra thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/NĐ-CP của TTCP giai đoạn 2017-2019

106/KH-UBND
106/KH-UBND
21:23 - 13/12/2019

Kế hoạch Tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản mới về chính sách BTXH

104/KH-UBND
104/KH-UBND
20:38 - 12/12/2019

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh

103/KH-UBND
103/KH-UBND
21:50 - 10/12/2019

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, hiệp đồng giao nhận quân năm 2020

102/KH-UBND
102/KH-UBND
17:13 - 03/12/2019

Kế hoạch tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp lễ Noel năm 2019

101/KH-UBND
101/KH-UBND
07:38 - 29/11/2019

Kế hoạch Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân trên địa bàn huyện Nghi Xuân đến năm 2025, tầm nhìn 2030

100/KH-UBND
100/KH-UBND
08:15 - 26/11/2019

Kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020

99/KH-UBND
99/KH-UBND
20:02 - 25/11/2019

Kế hoạch Triển khai công tác quản lý, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn Thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

98/KH-UBND
98/KH-UBND
14:43 - 22/11/2019

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ năm 2019 đến năm 2020

97/KH-UBND
97/KH-UBND
15:38 - 19/11/2019

Kế hoạch Triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

96/KH-UBND
96/KH-UBND
09:13 - 18/11/2019

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc

95/KH-UBND
95/KH-UBND
07:43 - 15/11/2019

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại háo trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XH chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn huyện