Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
78/KH-UBND
78/KH-UBND
16:21 - 11/09/2019

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

77/KH-UBND
77/KH-UBND
11:01 - 09/09/2019

Kế hoạch triển khai các hoạt động Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2019

73/KH-UBND
73/KH-UBND
09:32 - 19/08/2019

Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn huyện Nghi Xuân

74/KH-UBND
74/KH-UBND
09:33 - 19/08/2019

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyện Nghi Xuân

72/KH-UBND
72/KH-UBND
17:33 - 14/08/2019

Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2019

71/KH-UBND
71/KH-UBND
16:57 - 07/08/2019

Kế hoạch tổ chức Hội thảo đúc rút kinh nghiệm xây dựng "Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu huyện Nghi Xuân năm 2019"

69/KH-UBND
69/KH-UBND
10:14 - 02/08/2019

Kế hoạch khảo sát, đăng ký nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam của huyện Nghi Xuân năm 2019

68/KH-UBND
68/KH-UBND
18:14 - 31/07/2019

Kế hoạch Triển khai, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngay 03/01/2019 của Thủ tướng chính phủban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thu trấn phù hợp với trẻ em

67/KH-UBND
67/KH-UBND
09:46 - 29/07/2019

Kế hoạchTổ chức thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2019 trên địa bàn Huyện

66/KH-UBND
66/KH-UBND
09:38 - 26/07/2019

Kế hoạch Tổ chức Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019

65/KH-UBND
65/KH-UBND
18:10 - 19/07/2019

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức huyện Nghi Xuân thi đua thực hiện văn hóa công sở

64/ KH-UBND
64/ KH-UBND
19:08 - 17/07/2019

Kế hoạch triển khai chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019

63/KH
63/KH
16:09 - 27/06/2019

Kế hoạch Thực hiện Đề án"Tăng cường phổ biến, giáo dục cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hoà nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021" năm 2019 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

61/KH-UBND
61/KH-UBND
16:10 - 12/06/2019

Kế hoạch Triển khai các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019) và một số hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân

60/KH-UBND
60/KH-UBND
16:11 - 11/06/2019

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" và Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt nam 26/6/2019