Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
64/KH-UBND
64/KH-UBND
09:03 - 30/11/-0001

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 huyện Nghi Xuân giai đoạn 2019 - 2025

95/KH-UBND
95/KH-UBND
09:11 - 30/11/-0001

Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện để xử lý các tìn

95/KH-UBND
95/KH-UBND
09:12 - 30/11/-0001

Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện để xử lý các tìn

23/KH-UBND
23/KH-UBND
16:13 - 30/11/-0001