Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
97/KH-UBND
97/KH-UBND
17:04 - 24/08/2021

Kế hoạch Vận chuyển công dân các tỉnh phía Nam về Nghi Xuân bằng xe mô tô (do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19)

97/KH-UBND
97/KH-UBND
17:27 - 24/08/2021

Kế hoạch Vận chuyển công dân các tỉnh phía Nam về Nghi Xuân bằng xe mô tô (do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19)

96/KH-UBND
96/KH-UBND
21:36 - 17/08/2021

Kế hoạch Tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học năm học 2021-2022

95/KH-UBND
95/KH-UBND
09:12 - 10/08/2021

Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện để xử lý các tìn

94/KH-UBND
94/KH-UBND
10:26 - 06/08/2021

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

94/KH-UBND
94/KH-UBND
20:41 - 06/08/2021

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

93/KH-UBND
93/KH-UBND
17:19 - 04/08/2021

Kế hoạch Triển khai kế hoạch hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

91/KH-UBND
91/KH-UBND
16:15 - 01/08/2021

Kế hoạch Tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 4 năm 2021

88/KH-UBND
88/KH-UBND
14:36 - 27/07/2021

Kế hoạch Sử dụng đội ngũ giáo viên tiểu học năm học 2021-2022

82/KH-UBND
82/KH-UBND
22:25 - 23/07/2021

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện

84/KH-UBND
84/KH-UBND
22:26 - 23/07/2021

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2021

85/KH-UBND
85/KH-UBND
22:29 - 23/07/2021

Kế hoạch Tiếp nhận và tổ chức cách ly đối với công dân đang lưu trú, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam đang giãn cách y tế có nguyện vọng về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

81/KH-UBND
81/KH-UBND
22:05 - 22/07/2021

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

79/KH-UBND
79/KH-UBND
10:36 - 14/07/2021

Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” trên địa bàn huyện nghi Xuân giai đoạn đến 2030

76/KH-UBND
76/KH-UBND
08:42 - 06/07/2021

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày TBLS