Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
56/KH-UBND
56/KH-UBND

Kế hoạch hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Nghi Xuân năm 2019

54/KH-UBND
54/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

55/KH-UBND
55/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức tập huấn pháp luật về hòa giải ở cơ sở

53/KH-UBND
53/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xẩy ra trên địa bàn huyện năm 2019

52/KH-UBND
52/KH-UBND

52/KH-UBND

51/KH-UBND
51/KH-UBND

Kế hoạch khám, xét nghiệm sàng lọc bệnh đái tháo đường cho người từ 40 tuổi trở lên trên địa bàn huyện Nghi Xuân

50/KH-UBND
50/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/HU ngày 27/02/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội

48/KH-UBND
48/KH-UBND

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020

47/KH-UBND
47/KH-UBND

Kế hoạch triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2019

38/KH-UBND
38/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

46/KH-UBND
46/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số18-CT/TW

44/KH-UBND
44/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

43/KH-UBND
43/KH-UBND

Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019

42/KH-UBND
42/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý năm 2019

41/KH-UBND
41/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”