Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
41/KH-UBND
41/KH-UBND
09:32 - 26/03/2021

Kế hoạch Rà soát tổng thể công năng, nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả khai thác tổng hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn huyện Nghi Xuân

42/KH-UBND
42/KH-UBND
09:33 - 26/03/2021

Kế hoạch Khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2020

40/KH-UBND
40/KH-UBND
14:12 - 24/03/2021

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 263/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi; hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình và hộ gia đình cận nghèo

39/KH-UBND
39/KH-UBND
14:06 - 23/03/2021

Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)

38/KH-UBND
38/KH-UBND
08:56 - 15/03/2021

Kế hoạch Nâng chuẩn trình độ giáo viên năm 2021

37/KH-UBND
37/KH-UBND
07:35 - 11/03/2021

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

36/KH-UBND
36/KH-UBND
10:48 - 10/03/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020

35/KH-UBND
35/KH-UBND
16:18 - 09/03/2021

Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

34/KH-UBND
34/KH-UBND
17:11 - 08/03/2021

Kế hoạch Tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ

32/KH-UBND
32/KH-UBND
13:54 - 03/03/2021

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021

33/KH-UBND
33/KH-UBND
15:26 - 03/03/2021

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2021

31/KH-UBND
31/KH-UBND
17:45 - 02/03/2021

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, giai đoạn 2021- 2025

29/KH-UBND
29/KH-UBND
10:20 - 26/02/2021

Kế hoạch Hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021

30/KH-UBND
30/KH-UBND
10:21 - 26/02/2021

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2021

27/KH-UBND
27/KH-UBND
10:25 - 24/02/2021

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn huyện trong năm 2021