Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
42/KH-UBND
42/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý năm 2019

41/KH-UBND
41/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”

40/KH-UBND
40/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2019

37/KH-UBND
37/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019

35/KH-UBND
35/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019

34/KH-UBND
34/KH-UBND

Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2019-2020; định hướng phát triển đến năm 2025

33/KH-UBND
33/KH-UBND

33/KH-UBND

32/KH-UBND
32/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

31/KH-UBND
31/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019

30/KH-UBND
30/KH-UBND

Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2019

29/KH-UBND
29/KH-UBND

Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện Nghi Xuân

25/KH-UBND
25/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

26/KH-UBND
26/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

28/KH-UBND
28/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo nghề - giải quyết việc làm năm 2019

24/KH-UBND
24/KH-UBND

Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiên thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2019