Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
28/KH-UBND
28/KH-UBND
16:55 - 24/02/2021

Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021

25/KH-UBND
25/KH-UBND
20:01 - 22/02/2021

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2021

25/KH-UBND
25/KH-UBND
20:02 - 22/02/2021

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2021

26/KH-UBND
26/KH-UBND
20:03 - 22/02/2021

Kế hoạch Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

23/KH-UBND
23/KH-UBND
09:55 - 19/02/2021

Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025

22/KH-UBND
22/KH-UBND
21:26 - 05/02/2021

Kế hoạch thực hiện CTMTQGGN và an sinh xã hội bền vững năm 2021

21/KH-UBND
21/KH-UBND
15:10 - 04/02/2021

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2021

20/KH-UBND
20/KH-UBND
15:10 - 02/02/2021

Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2021

18/KH-UBND
18/KH-UBND
17:06 - 01/02/2021

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh năm 2021

17/KH-UBND
17/KH-UBND
20:39 - 29/01/2021

Kế hoạch kiểm tra văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa năm 2021

15/KH-UBND
15/KH-UBND
14:38 - 29/01/2021

Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

16/KH-UBND
16/KH-UBND
14:39 - 29/01/2021

Kế hoạch Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

13/KH-UBND
13/KH-UBND
16:32 - 27/01/2021

Kế hoạch Đào tạo nghề - Giải quyết việc làm năm 2021

14/KH-UBND
14/KH-UBND
16:36 - 27/01/2021

Kế hoạch Triển khai công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện Nghi Xuân

11/KH-UBND
11/KH-UBND
11:36 - 26/01/2021

Kế hoạch Giao, nhận quân năm 2021