Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
33/KH-UBND
33/KH-UBND

33/KH-UBND

32/KH-UBND
32/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

31/KH-UBND
31/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019

30/KH-UBND
30/KH-UBND

Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2019

29/KH-UBND
29/KH-UBND

Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện Nghi Xuân

25/KH-UBND
25/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

26/KH-UBND
26/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

28/KH-UBND
28/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo nghề - giải quyết việc làm năm 2019

24/KH-UBND
24/KH-UBND

Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiên thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2019

22/KH-UBND
22/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

21/KH-UBND
21/KH-UBND

Kế hoạch thời gian huấn luyện chiến đấu năm 2019

20/KH-UBND
20/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

19/KH-UBND
19/KH-UBND

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019

18/KH-UBND
18/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa; xây dựng đô thị loại 4, giai đoạn 2019-2025"

17/KH-UBND
17/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật trong năm 2019 trên địa bàn huyện