Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
1611/QĐ-XPHC
1611/QĐ-XPHC
16:10 - 19/05/2022

Về việc xử lý VPHC trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường (ông Phạm Trần Sum)

1612/QĐ-XPVPHC
1612/QĐ-XPVPHC
16:11 - 19/05/2022

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường (ông Đinh Thăng Long)

1322/QĐ-UBND
1322/QĐ-UBND
07:42 - 21/04/2022

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Dũng trong lĩnh vực đất đai

1120/QĐ-UBND
1120/QĐ-UBND
20:49 - 14/04/2022

Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

497/QĐ-XPHC
497/QĐ-XPHC
16:32 - 28/02/2022

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Đức Nhâm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

499/QĐ-XPHC
499/QĐ-XPHC
16:33 - 28/02/2022

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Hùng Mạnh trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

500/QĐ-XPHC
500/QĐ-XPHC
16:35 - 28/02/2022

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Bảo trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

493/QĐ-XPHC
493/QĐ-XPHC
16:23 - 25/02/2022

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Văn Hùng trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

486/QĐ-UBND
486/QĐ-UBND
16:22 - 24/02/2022

Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

475/QĐ-XPHC
475/QĐ-XPHC
16:19 - 23/02/2022

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Đức Toản trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

476/QĐ-XPHC
476/QĐ-XPHC
16:20 - 23/02/2022

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Bá Danh trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

477/QĐ-XPHC
477/QĐ-XPHC
16:21 - 23/02/2022

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Huy Hoàng trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

470/QĐ-XPHC
470/QĐ-XPHC
16:18 - 22/02/2022

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Hải Sơn trong lĩnh vực y tế

339/QĐ-XPHC
339/QĐ-XPHC
16:12 - 17/02/2022

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Khánh trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

335/QĐ-XPHC
335/QĐ-XPHC
16:11 - 15/02/2022

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thiết trong lĩnh vực an ninh trật tự