Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Mạnh Đình trong lĩnh vực hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm
QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Trần Văn Hiệp trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
QĐ Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Tâm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội
QĐ Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (Cơ quan UBND huyện)
QĐ Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (Khối MT và Đoàn thể)
QĐ Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (Ngành Y tế)
QĐ Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Dương Thị Hạnh trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội
QĐ Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Minh Đức trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội
1611/QĐ-XPHC
1611/QĐ-XPHC
16:10 - 19/05/2022

Về việc xử lý VPHC trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường (ông Phạm Trần Sum)

1612/QĐ-XPVPHC
1612/QĐ-XPVPHC
16:11 - 19/05/2022

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường (ông Đinh Thăng Long)

1322/QĐ-UBND
1322/QĐ-UBND
07:42 - 21/04/2022

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Dũng trong lĩnh vực đất đai

1120/QĐ-UBND
1120/QĐ-UBND
20:49 - 14/04/2022

Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

497/QĐ-XPHC
497/QĐ-XPHC
16:32 - 28/02/2022

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Đức Nhâm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

499/QĐ-XPHC
499/QĐ-XPHC
16:33 - 28/02/2022

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Hùng Mạnh trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

500/QĐ-XPHC
500/QĐ-XPHC
16:35 - 28/02/2022

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Bảo trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội