Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
2864/QĐ-UBND
2864/QĐ-UBND

Quyết định về việc kỷ luật công chức cấp xã

2788/QĐ-UBND
2788/QĐ-UBND

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

2677/QĐ-UBND
2677/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật công chức Địa chính - Xây dựng xã Xuân Hội

2569/QĐ-UBND
2569/QĐ-UBND

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

2570/QĐ-UBND
2570/QĐ-UBND

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

2056/QĐ-XPVPHC
2056/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

1949/QĐ-UBND
1949/QĐ-UBND

Quyết định Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh Karaoke

1485/QĐ-UBND
1485/QĐ-UBND

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

1480/QĐ-UBND
1480/QĐ-UBND

Quyết định về việc kỷ luật Công chức xã Xuân Giang

870/QĐ-UBND
870/QĐ-UBND

Quyết định kỷ luật Hiệu trưởng trường Mầm non Cương Gián

775/QĐ-XPVPHC
775/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần GOLF Xuân Thành

676/QĐ-UBND
676/QĐ-UBND

Quyết định kỷ luật công chức cấp xã

211/QĐ-XPVPHC
211/QĐ-XPVPHC

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

212/QĐ-XPVPHC
212/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

197/QĐ-XPVPHC
197/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội