Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
1485/QĐ-UBND
1485/QĐ-UBND

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

1480/QĐ-UBND
1480/QĐ-UBND

Quyết định về việc kỷ luật Công chức xã Xuân Giang

870/QĐ-UBND
870/QĐ-UBND

Quyết định kỷ luật Hiệu trưởng trường Mầm non Cương Gián

775/QĐ-XPVPHC
775/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần GOLF Xuân Thành

676/QĐ-UBND
676/QĐ-UBND

Quyết định kỷ luật công chức cấp xã

211/QĐ-XPVPHC
211/QĐ-XPVPHC

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

212/QĐ-XPVPHC
212/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

197/QĐ-XPVPHC
197/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

199/QĐ-XPVPHC
199/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

187/QĐ-XPVPHC
187/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Chu Thị Anhtrong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

97/QĐ-XPVPHC
97/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Bảo trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

5143/QĐ-UBND
5143/QĐ-UBND

Quyết định Thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân

5044/QĐ-UBND
5044/QĐ-UBND

Quyết định về việc Kiện toàn Hội đồng TĐKT huyện

4989/QĐ-XPVPHC
4989/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

4884/QĐ-XPVPHC
4884/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình Thành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo