Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
97/QĐ-XPVPHC
97/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Bảo trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

5143/QĐ-UBND
5143/QĐ-UBND

Quyết định Thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân

5044/QĐ-UBND
5044/QĐ-UBND

Quyết định về việc Kiện toàn Hội đồng TĐKT huyện

4989/QĐ-XPVPHC
4989/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

4884/QĐ-XPVPHC
4884/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình Thành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

4885/QĐ-XPVPHC
4885/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Tình trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

4867/QĐ-UBND
4867/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt kết quả đấu giá QSD đất tại các vùng quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (đợt 2 - lần 1, năm 2019)

4874/QĐ-XPVPHC
4874/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Đức Hiến trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

4573/QĐ-UBND
4573/QĐ-UBND

Quyết định về việc thi hành kỷ luật đốiv ới công chức

4574/QĐ-UBND
4574/QĐ-UBND

Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với công chức

4384/QĐ-UBND
4384/QĐ-UBND

Quyết định về việc kỷ luật viên chức sự nghiệp Y tế

4231/QĐ-XPVPHC
4231/QĐ-XPVPHC

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

4176/QĐ-UBND
4176/QĐ-UBND

Quyết định về việc kỷ luật công chức cấp xã ông Võ Văn Huế

83/KH-UBND
83/KH-UBND

Kế hoach Hội nghị điển hình tiên tiến giai đọan 2015-2020

148/TTr-UBND
148/TTr-UBND

Tờ trình Về việc đề nghị khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu