Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
4384/QĐ-UBND
4384/QĐ-UBND

Quyết định về việc kỷ luật viên chức sự nghiệp Y tế

4231/QĐ-XPVPHC
4231/QĐ-XPVPHC

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

4176/QĐ-UBND
4176/QĐ-UBND

Quyết định về việc kỷ luật công chức cấp xã ông Võ Văn Huế

83/KH-UBND
83/KH-UBND

Kế hoach Hội nghị điển hình tiên tiến giai đọan 2015-2020

148/TTr-UBND
148/TTr-UBND

Tờ trình Về việc đề nghị khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

136/TTr-UBND
136/TTr-UBND

Tờ trình về việc đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen

137/TTr-UBND
137/TTr-UBND

Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng 10 năm xây dựng NTM

1056/UBND-NV
1056/UBND-NV

Công văn về việc đề xuất khen thưởng đột xuất và hỗ trợ kinh phí chữa cháy rừng

2942/QĐ-CTUBND
2942/QĐ-CTUBND

Quyết định khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

101/BC-UBND
101/BC-UBND

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện

29/KH-UBND
29/KH-UBND

Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2018

5604 /QĐ-XPVPHC
5604 /QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Ninh trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

5581/QĐ-XPVPHC
5581/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

5580/QĐ-XPVPHC
5580/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

5579/QĐ-XPVPHC
5579/QĐ-XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường