Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
3978/QĐ-XPVPHC
3978/QĐ-XPVPHC
22:48 - 06/10/2021

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước&khoáng sản; giao thông đường thủy nội địa

3720/QĐ-XPVPHC
3720/QĐ-XPVPHC
23:09 - 15/09/2021

Về việc Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trịnh Thị Hằng trong lĩnh vực y tế

3721/QĐ-XPVPHC
3721/QĐ-XPVPHC
23:10 - 15/09/2021

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quỳnh Đức trong lĩnh vực y tế

3285/QĐ-XPVPHC
3285/QĐ-XPVPHC
22:55 - 27/08/2021

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Tùng trong lĩnh vực y tế

3286/QĐ-XPVPHC
3286/QĐ-XPVPHC
22:56 - 27/08/2021

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Sơn trong lĩnh vực y tế

3287/QĐ-XPVPHC
3287/QĐ-XPVPHC
22:57 - 27/08/2021

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Văn Vọ trong lĩnh vực y tế

3288/QĐ-XPVPHC
3288/QĐ-XPVPHC
22:58 - 27/08/2021

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Trường Thi trong lĩnh vực y tế

3289/QĐ-XPVPHC
3289/QĐ-XPVPHC
22:59 - 27/08/2021

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ Văn Sơn trong lĩnh vực y tế

3290/QĐ-XPVPHC
3290/QĐ-XPVPHC
23:00 - 27/08/2021

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Cao Thị Tâm trong lĩnh vực y tế

1602/UBND-NV
1602/UBND-NV
23:21 - 24/08/2021

Về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến

1590/UBND-KTHT
1590/UBND-KTHT
22:55 - 23/08/2021

Về việc xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản

3126/QĐ-XPVPHC
3126/QĐ-XPVPHC
21:52 - 18/08/2021

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ Văn Định trong lĩnh vực y tế

2989/QĐ-XPVPHC
2989/QĐ-XPVPHC
17:25 - 13/08/2021

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (ông Huỳnh Nguyễn Ngọc An)

2882/QĐ-UBND
2882/QĐ-UBND
22:30 - 05/08/2021

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Phạm Ngọc Mười vinh-na

2882/QĐ-UBND
2882/QĐ-UBND
22:38 - 05/08/2021

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Phạm Ngọc Mười