Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
2814/QĐ-XPVPHC
2814/QĐ-XPVPHC
16:16 - 29/07/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (ông Nguyễn Ngọc Tuấn)

2766/QĐ-XPVPHC
2766/QĐ-XPVPHC
11:32 - 26/07/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (ông Hà Đại Lâm)

1270/UBND-NV
1270/UBND-NV
22:39 - 20/07/2021

Công văn về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến

2706/QĐ-XPVPHC
2706/QĐ-XPVPHC
22:15 - 16/07/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

239/BC-UBND
239/BC-UBND
08:44 - 06/07/2021

Báo cáo Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 6 tháng đầu năm 2021

14/HDHĐTĐKT
14/HDHĐTĐKT
21:48 - 01/07/2021

Giấy mời hướng dẫn thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

2561/QĐ-CTUBND
2561/QĐ-CTUBND
22:40 - 01/07/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Khắc Dũng trong lĩnh vực y tế

2552/QĐ-UBND
2552/QĐ-UBND
07:23 - 30/06/2021

Quyết định kỷ luật công chức cấp xã

2531/QĐ-UBND
2531/QĐ-UBND
11:25 - 28/06/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Minh Khang trong lĩnh vực y tế

2495/QĐ-UBND
2495/QĐ-UBND
21:57 - 25/06/2021

Quyết định về việc kỷ luật công chức

184/BC-UBND
184/BC-UBND
17:26 - 10/06/2021

Báo cáo Tổng kết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến

908/UBND-TP
908/UBND-TP
22:23 - 01/06/2021

Công văn về việc đề nghị xác minh điều kiện thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

529/TB-UBND
529/TB-UBND
14:44 - 28/05/2021

Thông báo về việc ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính

1798/QĐ-UBND
1798/QĐ-UBND
17:21 - 21/05/2021

Quyết định về việc phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ kinh phí học bổng và kinh phí mua phương tiện đồ dùng học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

762/UBND-TNMT
762/UBND-TNMT
09:53 - 12/05/2021

Công văn về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản