Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
620/UBND-NV
620/UBND-NV
07:36 - 19/04/2021

Công văn về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến

1389/QĐ-UBND
1389/QĐ-UBND
17:15 - 13/04/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt NGUYỄN ĐÌNH HIỆU

1229/QĐ-UBND
1229/QĐ-UBND
16:27 - 02/04/2021

Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng xét sáng kiến huyện Nghi Xuân

494/UBND-NV
494/UBND-NV
08:10 - 31/03/2021

Công văn về việc đăng ký các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh

621/QĐ-CTUBND
621/QĐ-CTUBND
08:49 - 15/03/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Anh Tú trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

380/UBND-TNMT
380/UBND-TNMT
08:50 - 15/03/2021

Công văn về việc đề nghị xử lý vi phạm hành chính

342/UBND-NV
342/UBND-NV
10:21 - 09/03/2021

Công văn về việc báo cáo tổng kết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến

540/QĐ-CTUBND
540/QĐ-CTUBND
15:45 - 04/03/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

541/QĐ-CTUBND
541/QĐ-CTUBND
15:46 - 04/03/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

542/QĐ-CTUBND
542/QĐ-CTUBND
15:47 - 04/03/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

543/QĐ-CTUBND
543/QĐ-CTUBND
15:49 - 04/03/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

532/QĐ-UBND
532/QĐ-UBND
15:49 - 03/03/2021

Quyết định lỷ luật viên chức

285/UBND-TP
285/UBND-TP
19:57 - 02/03/2021

Báo cáo kết quả xác minh điều kiện thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

45/BC-UBND
45/BC-UBND
07:42 - 25/02/2021

Báo cáo Tổng kết 8 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ)

190/UBND-TP
190/UBND-TP
15:25 - 02/02/2021

Công văn về việc đề nghị xác minh điều kiện thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Trần Thị Sen-xuân lĩnh