Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
221/QĐ-CTUBND
221/QĐ-CTUBND
16:53 - 02/02/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NGÔ SỸ HOÀNG LONG trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

222/QĐ-CTUBND
222/QĐ-CTUBND
16:55 - 02/02/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Viết Chiến trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

223/QĐ-CTUBND
223/QĐ-CTUBND
16:56 - 02/02/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông LÊ VĂN ĐỊNH trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

290/QĐ-CTUBND
290/QĐ-CTUBND
16:58 - 02/02/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Mạnh Cường trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

291/QĐ-CTUBND
291/QĐ-CTUBND
16:59 - 02/02/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông ĐẬU PHÙNG NGUYÊN trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

221/QĐ-CTUBND
221/QĐ-CTUBND
21:40 - 02/02/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Sỹ Hoàng Long trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

02/QĐ-UBND
02/QĐ-UBND
20:19 - 04/01/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

2333/UBND - KTHT
2333/UBND - KTHT
10:42 - 22/12/2020

Công văn về việc đề xuất khen thưởng tại Hội nghị tổng kết ngành KH&CN năm 2020

3271/QĐ-UBND
3271/QĐ-UBND
17:04 - 03/12/2020

Quyết định Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020

3176/QĐ-UBND
3176/QĐ-UBND
17:01 - 12/11/2020

Quyết định kỷ luật viên chức sự nghiệp y tế

2864/QĐ-UBND
2864/QĐ-UBND
11:03 - 20/10/2020

Quyết định về việc kỷ luật công chức cấp xã

2788/QĐ-UBND
2788/QĐ-UBND
10:33 - 13/10/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

2677/QĐ-UBND
2677/QĐ-UBND
09:58 - 30/09/2020

Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật công chức Địa chính - Xây dựng xã Xuân Hội

2569/QĐ-UBND
2569/QĐ-UBND
07:11 - 11/09/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

2570/QĐ-UBND
2570/QĐ-UBND
07:12 - 11/09/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt