Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
2056/QĐ-XPVPHC
2056/QĐ-XPVPHC
16:26 - 25/08/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

1949/QĐ-UBND
1949/QĐ-UBND
11:02 - 17/08/2020

Quyết định Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh Karaoke

1485/QĐ-UBND
1485/QĐ-UBND
08:21 - 16/07/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

1480/QĐ-UBND
1480/QĐ-UBND
16:37 - 13/07/2020

Quyết định về việc kỷ luật Công chức xã Xuân Giang

870/QĐ-UBND
870/QĐ-UBND
08:43 - 29/04/2020

Quyết định kỷ luật Hiệu trưởng trường Mầm non Cương Gián

775/QĐ-XPVPHC
775/QĐ-XPVPHC
09:33 - 17/04/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần GOLF Xuân Thành

676/QĐ-UBND
676/QĐ-UBND
10:29 - 07/04/2020

Quyết định kỷ luật công chức cấp xã

211/QĐ-XPVPHC
211/QĐ-XPVPHC
20:11 - 13/02/2020

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

212/QĐ-XPVPHC
212/QĐ-XPVPHC
20:13 - 13/02/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

197/QĐ-XPVPHC
197/QĐ-XPVPHC
20:15 - 12/02/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

199/QĐ-XPVPHC
199/QĐ-XPVPHC
20:17 - 12/02/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

187/QĐ-XPVPHC
187/QĐ-XPVPHC
16:05 - 07/02/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Chu Thị Anhtrong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

97/QĐ-XPVPHC
97/QĐ-XPVPHC
17:02 - 20/01/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Bảo trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

5143/QĐ-UBND
5143/QĐ-UBND
21:49 - 25/12/2019

Quyết định Thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân

5044/QĐ-UBND
5044/QĐ-UBND
10:43 - 13/12/2019

Quyết định về việc Kiện toàn Hội đồng TĐKT huyện