Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
2333/UBND - KTHT
2333/UBND - KTHT
10:42 - 22/12/2020

Công văn về việc đề xuất khen thưởng tại Hội nghị tổng kết ngành KH&CN năm 2020

3271/QĐ-UBND
3271/QĐ-UBND
17:04 - 03/12/2020

Quyết định Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020

3176/QĐ-UBND
3176/QĐ-UBND
17:01 - 12/11/2020

Quyết định kỷ luật viên chức sự nghiệp y tế

2864/QĐ-UBND
2864/QĐ-UBND
11:03 - 20/10/2020

Quyết định về việc kỷ luật công chức cấp xã

2788/QĐ-UBND
2788/QĐ-UBND
10:33 - 13/10/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

2677/QĐ-UBND
2677/QĐ-UBND
09:58 - 30/09/2020

Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật công chức Địa chính - Xây dựng xã Xuân Hội

2569/QĐ-UBND
2569/QĐ-UBND
07:11 - 11/09/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

2570/QĐ-UBND
2570/QĐ-UBND
07:12 - 11/09/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

2056/QĐ-XPVPHC
2056/QĐ-XPVPHC
16:26 - 25/08/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

1949/QĐ-UBND
1949/QĐ-UBND
11:02 - 17/08/2020

Quyết định Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh Karaoke

1485/QĐ-UBND
1485/QĐ-UBND
08:21 - 16/07/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

1480/QĐ-UBND
1480/QĐ-UBND
16:37 - 13/07/2020

Quyết định về việc kỷ luật Công chức xã Xuân Giang

870/QĐ-UBND
870/QĐ-UBND
08:43 - 29/04/2020

Quyết định kỷ luật Hiệu trưởng trường Mầm non Cương Gián

775/QĐ-XPVPHC
775/QĐ-XPVPHC
09:33 - 17/04/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần GOLF Xuân Thành

676/QĐ-UBND
676/QĐ-UBND
10:29 - 07/04/2020

Quyết định kỷ luật công chức cấp xã