Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
4989/QĐ-XPVPHC
4989/QĐ-XPVPHC
21:40 - 12/12/2019

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

4884/QĐ-XPVPHC
4884/QĐ-XPVPHC
21:27 - 29/11/2019

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình Thành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

4885/QĐ-XPVPHC
4885/QĐ-XPVPHC
21:28 - 29/11/2019

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Tình trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

4867/QĐ-UBND
4867/QĐ-UBND
10:28 - 28/11/2019

Quyết định Phê duyệt kết quả đấu giá QSD đất tại các vùng quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (đợt 2 - lần 1, năm 2019)

4874/QĐ-XPVPHC
4874/QĐ-XPVPHC
10:39 - 28/11/2019

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Đức Hiến trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

4573/QĐ-UBND
4573/QĐ-UBND
17:49 - 25/10/2019

Quyết định về việc thi hành kỷ luật đốiv ới công chức

4574/QĐ-UBND
4574/QĐ-UBND
17:50 - 24/10/2019

Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với công chức

4384/QĐ-UBND
4384/QĐ-UBND
15:41 - 17/10/2019

Quyết định về việc kỷ luật viên chức sự nghiệp Y tế

4231/QĐ-XPVPHC
4231/QĐ-XPVPHC
15:48 - 03/10/2019

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

4176/QĐ-UBND
4176/QĐ-UBND
14:38 - 27/09/2019

Quyết định về việc kỷ luật công chức cấp xã ông Võ Văn Huế

83/KH-UBND
83/KH-UBND
08:02 - 25/09/2019

Kế hoach Hội nghị điển hình tiên tiến giai đọan 2015-2020

148/TTr-UBND
148/TTr-UBND
10:19 - 17/09/2019

Tờ trình Về việc đề nghị khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

136/TTr-UBND
136/TTr-UBND
10:16 - 19/08/2019

Tờ trình về việc đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen

137/TTr-UBND
137/TTr-UBND
10:17 - 19/08/2019

Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng 10 năm xây dựng NTM

1056/UBND-NV
1056/UBND-NV
14:23 - 10/07/2019

Công văn về việc đề xuất khen thưởng đột xuất và hỗ trợ kinh phí chữa cháy rừng