Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
211/QĐ-XPVPHC
211/QĐ-XPVPHC
20:11 - 13/02/2020

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

212/QĐ-XPVPHC
212/QĐ-XPVPHC
20:13 - 13/02/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

197/QĐ-XPVPHC
197/QĐ-XPVPHC
20:15 - 12/02/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

199/QĐ-XPVPHC
199/QĐ-XPVPHC
20:17 - 12/02/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

187/QĐ-XPVPHC
187/QĐ-XPVPHC
16:05 - 07/02/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Chu Thị Anhtrong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

97/QĐ-XPVPHC
97/QĐ-XPVPHC
17:02 - 20/01/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Bảo trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

5143/QĐ-UBND
5143/QĐ-UBND
21:49 - 25/12/2019

Quyết định Thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân

5044/QĐ-UBND
5044/QĐ-UBND
10:43 - 13/12/2019

Quyết định về việc Kiện toàn Hội đồng TĐKT huyện

4989/QĐ-XPVPHC
4989/QĐ-XPVPHC
21:40 - 12/12/2019

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

4884/QĐ-XPVPHC
4884/QĐ-XPVPHC
21:27 - 29/11/2019

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình Thành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

4885/QĐ-XPVPHC
4885/QĐ-XPVPHC
21:28 - 29/11/2019

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Tình trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

4867/QĐ-UBND
4867/QĐ-UBND
10:28 - 28/11/2019

Quyết định Phê duyệt kết quả đấu giá QSD đất tại các vùng quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (đợt 2 - lần 1, năm 2019)

4874/QĐ-XPVPHC
4874/QĐ-XPVPHC
10:39 - 28/11/2019

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Đức Hiến trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

4573/QĐ-UBND
4573/QĐ-UBND
17:49 - 25/10/2019

Quyết định về việc thi hành kỷ luật đốiv ới công chức

4574/QĐ-UBND
4574/QĐ-UBND
17:50 - 24/10/2019

Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với công chức