Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
2942/QĐ-CTUBND
2942/QĐ-CTUBND
14:25 - 27/06/2019

Quyết định khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

101/BC-UBND
101/BC-UBND
15:43 - 06/04/2018

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện

29/KH-UBND
29/KH-UBND
15:45 - 27/03/2018

Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2018

5604 /QĐ-XPVPHC
5604 /QĐ-XPVPHC
15:56 - 24/11/2017

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Ninh trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

5581/QĐ-XPVPHC
5581/QĐ-XPVPHC
15:46 - 23/11/2017

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

5580/QĐ-XPVPHC
5580/QĐ-XPVPHC
15:47 - 23/11/2017

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

5579/QĐ-XPVPHC
5579/QĐ-XPVPHC
15:49 - 23/11/2017

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

3177 /QĐ-XPVPHC
3177 /QĐ-XPVPHC
15:53 - 17/08/2017

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trịnh Thị Hương trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

1612/QĐ-XPVPHC
1612/QĐ-XPVPHC
15:55 - 23/05/2017

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Chương trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

1229/QĐ-UBND
1229/QĐ-UBND
16:27 - 30/11/-0001

Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng xét sáng kiến huyện Nghi Xuân

4299/QĐ-UBND
4299/QĐ-UBND
23:07 - 30/11/-0001

Về việc kỷ luật viên chức