Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Thời sự 10:50 22/11/2022 (341)

Ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện, Công an huyện

Cỡ chữ
Sáng 22/11, Ban Dân vận Huyện ủy Nghi Xuân cùng UBND huyện và Công an huyện tổ chức ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2022-2026. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Dũng.

Việc ký kết góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân; góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh huyện nhà.


Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hiếu: tin tưởng các đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đề nghị các đơn vị kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua. Công an huyện tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện đã ký kết tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.


Lãnh đạo UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy kí kết chương trình phối hợp thực hiện.

Chỉ đạo công tác cải cách hành chính gắn với tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; trọng tâm là hoàn thiện và thực thi các quy chế, quy định về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân; Phối hợp lấy ý kiến góp ý của Nhân dân trong xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách; nhất là các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ gìn các giá trị truyền thống, bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị di sản văn hóa gắn với đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân tổ chức thực hiện “Bộ quy tắc ứng xử văn minh của người dân trên địa bàn huyện Nghi Xuân”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng làng, xã, gia đình văn hoá, gia đình thể thao và phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; phong trào “toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy”.


Dịp này, Ban Dân vận Huyện ủy cũng ký kết phối hợp thực hiện công tác dân vận với Công an huyện Nghi Xuân giai đoạn 2022 – 2026.

Đức Đồng – Thế Hùng

 

 

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu