Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Lấy ý kiến đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Cụm di tích Núi Cơm, chùa Phong Phạn, Cây đa Gia Lách và Mố bờ nam Cầu phao Bến Thủy gắn với vùng cảnh quan ven sông Lam, huyện Nghi Xu

Cỡ chữ

Địa điểm: Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

MỤC TIÊU – Ý NGHĨA

Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 quy định việc tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với các đồ án quy hoạch, “Phiếu lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nội dung nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Cụm di tích Núi Cơm, chùa Phong Phạn, Cây đa Gia Lách và Mố bờ nam Cầu phao Bến Thủy gắn với vùng cảnh quan ven sông Lam, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500” được xây dựng với mục đích nhằm thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, cơ quan tổ chức lập quy hoạch sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung, hoặc hiệu chỉnh nhằm hoàn thành việc hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển chung. Đồng thời, vẫn phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 đã được phê duyệt;

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Bản câu hỏi gồm các phần chính: A. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến; B.Ý kiến đóng góp cho việc điều chỉnh quy hoạch; C. Đề nghị khác.

Các câu hỏi chủ yếu ở dưới dạng lựa chọn câu trả lời đánh giá:"Có - Không” hoặc "Đầy đủ - Chưa đầy đủ" (đánh dấu X hoặc V vào những ô trống 0); và ý kiến bổ sung tại dòng kẻ cho sẵn ______________________________. Nếu câu trả lời của quý vị dài hơn không gian cho sẵn của phiếu, xin vui lòng sử dụng các khoảng trống bên cạnh hoặc viết thêm ra giấy trắng (áp dụng với bản góp ý viết tay).

Việc xin ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện thông qua lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư bằng hình thức phát phiếu điều tra (theo quy định tại Điều 21, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12). Ý kiến góp ý được gửi qua website, email, fax hoặc đường bưu điện đến các địa chỉ sau:

Cơ quan Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân

E-mail: huyennghixuan@gmail.com - ubnghixuan@hatinh.gov.vn

Đại diện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng - UBND huyện Nghi Xuân

Địa chỉ: TDP Giang Thủy, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Email: thehai25579@gmail.com

Điện thoại: 0904.213.140

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những ý kiến và sự hợp tác của quý vị !

Xem và tải toàn bộ tài liệu, phiếu lấy ý kiến tại đây.

UBND HUYỆN NGHI XUÂN

 

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu