Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

.
Lấy ý kiến nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị du lịch Xuân Đan- Xuân Phổ”
Lấy ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị du lịch Xuân Đan -  Xuân Phổ tỷ lệ 1/500
Lấy ý kiến đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Cụm di tích Núi Cơm, chùa Phong Phạn, Cây đa Gia Lách và Mố bờ nam Cầu phao Bến Thủy gắn với vùng cảnh quan ven sông Lam, huyện Nghi Xu
Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
11:13 - 16/02/2023

UBND huyện Nghi Xuân vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Lấy ý kiến phục vụ công tác thẩm định điều chỉnh dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ Thể thao, vui chơi giải trí huyện Nghi Xuân
Lấy ý kiến dự thảo báo cáo UBND tỉnh về dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội
Góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND huyện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ
Xin góp ý Xây dựng Bộ Quy tắc Người dân trên địa bàn huyện
Xin góp ý Xây dựng Bộ Quy tắc Người dân trên địa bàn huyện
09:09 - 24/06/2022

Góp ý vào bản dự thảo Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của Người dân trên địa bàn huyện

Góp ý Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 25-CT/HU và Nghị quyết số 07-NQ/HU
Góp ý dự thảo Đề án “Phát triển giáo dục mầm non, phổ thông huyện Nghi Xuân đến năm 2025”
Góp ý dự thảo Đề án “Phát triển giáo dục mầm non, phổ thông huyện Nghi Xuân đến năm 2025”
07:45 - 02/03/2022

Góp ý dự thảo Đề án “Phát triển giáo dục mầm non, phổ thông huyện Nghi Xuân đến năm 2025”

Góp ý dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia
Góp ý dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia
07:37 - 09/02/2022

Góp ý dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị thương mại dịch vụ Nam Sông Lam, Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân tỷ lệ 1/5.00
Góp ý vào dự thảo quy chế Tiếp công dân và nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện
Góp ý vào dự thảo quy chế Tiếp công dân và nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện
08:50 - 17/09/2021

Góp ý vào dự thảo quy chế Tiếp công dân và nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Dự thảo Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ t
Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Dự thảo Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ t
20:33 - 18/08/2021

Thông báo Về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Dự thảo Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất; chi tiết về giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Nghi Xuân
Lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Nghi Xuân
22:56 - 06/07/2021

Thông báo Về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Nghi Xuân