Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

.
Lấy ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị du lịch Xuân Đan – Xuân Phổ
Lấy ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị - du lịch – dịch vụ Xuân Yên
Lấy ý kiến đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị - du lịch Xuân Trường – Xuân Hội
Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Xuân Thành
Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái ParkCity Xuân An tỷ lệ 1/500
Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Xuân An tỷ lệ 1/2.000
Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận tỷ lệ 1/2.000
Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về phương án sáp nhập đơn vị cấp xã
Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về phương án sáp nhập đơn vị cấp xã

Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về : PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP XÃ TIÊN ĐIỀN VÀ THỊ TRẤN NGHI XUÂN VÀ PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP 02 XÃ: XUÂN ĐAN + XUÂN TRƯỜNG

Lấy ý kiến nhân dân về mẫu biểu trưng Logo huyện Nghi Xuân
Lấy ý kiến nhân dân về mẫu biểu trưng Logo huyện Nghi Xuân

Kính gửi: Quý độc giả của Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân. Để hướng tới kỷ niệm 550 năm thành lập huyện vào năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam đồng tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng huyện Nghi Xuân nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh đất và người Nghi Xuân.

Lấy ý kiến nhân dân về mẫu biểu trưng (Logo) huyện Nghi Xuân
Lấy ý kiến nhân dân về mẫu biểu trưng (Logo) huyện Nghi Xuân

Kính gửi: Quý độc giả của Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân. Để hướng tới kỷ niệm 550 năm thành lập huyện vào năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam đồng tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Nghi Xuân nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh đất và người Nghi Xuân.

Lấy ý kiến nhân dân về việc công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới
Lấy ý kiến nhân dân về việc công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đề có đủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

Lấy ý kiến nhân dân về việc công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới
Lấy ý kiến nhân dân về việc công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đề có đủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

Tóm tắt quy hoạch chung xây dựng khu vực du lịch - đô thị - thương mại ven biển huyện Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040
Tóm tắt quy hoạch chung xây dựng khu vực du lịch - đô thị - thương mại ven biển huyện Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040

Thực hiện Văn bản số 6151/UBND - XD ngày 02 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy hoạch dải ven biển từ xã Xuân Hội, Nghi Xuân đến xã Thịnh Lộc, Lộc Hà để sớm phát triển khu vực ven biển huyện Nghi Xuân và huyện Lộc Hà trở thành vùng du lịch, dịch vụ, thương mại và đô thị động lực phía Đông tỉnh Hà Tĩnh, phục vụ cho công tác quy hoạch và quản lý khu vực phù hợp hơn trong những định hướng phát triển mới của tỉnh nói chung và của huyện nói riêng sau khi Quy hoạch vùng tỉnh Hà Tĩnh và Quy hoạch vùng huyện Nghi Xuân được phê duyệt. Chính vì vậy, việc lập quy hoạch chung xây dựng Khu vực Du lịch – Đô thị - Thương mại ven biển Nghi Xuân – Lộc Hà đến năm 2040 là hết sức cần thiết. Quy hoạch sẽ làm cơ sở để quản lý khu vực ven biển Hà Tĩnh ngày càng hiệu quả hơn, đặc biệt trong xu thế phát triển mạnh mẽ của các dự án nằm trong khu vực. sau đây là Thuyết minh tóm tắt khu vực du lịch - đô thị - thương mại ven biển huyện Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040 theo tỷ lệ 1/5000.

1805/UBND-TNMT
1805/UBND-TNMT

Công văn về việc góp ý dự thảo Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2018-2020 và định hướng những năm tiếp theo

1801/UBND-KTHT
1801/UBND-KTHT

Công văn về việc góp ý Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp