Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Lấy ý kiến nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị du lịch Xuân Đan- Xuân Phổ”

Cỡ chữ

Địa điểm: Xã Đan Trường và xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Mục tiêu – ý nghĩa

Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 quy định việc tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với các đồ án quy hoạch,“Phiếu lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị du lịch Xuân Đan- Xuân Phổ được xây dựng với mục đích nhằm thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, cơ quan tổ chức lập quy hoạch sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung, hoặc hiệu chỉnh nhằm hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch theo nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 17/4/2023, đáp ứng yêu cầu phát triển chung. Đồng thời, vẫn phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu vực Du lịch - Đô thị - Thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2020, tỷ lệ 1/5000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 21/06/2019.

Hướng dẫn trả lời

Bản câu hỏi gồm các phần chính: A. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến; B.Ý kiến đóng góp cho việc điều chỉnh quy hoạch; C. Đề nghị khác.

Các câu hỏi chủ yếu ở dưới dạng lựa chọn câu trả lời đánh giá:"Có - Không” hoặc "Đầy đủ - Chưa đầy đủ" (đánh dấu X hoặc V vào những ô trống ); và ý kiến bổ sung tại dòng kẻ cho sẵn ______________________________. Nếu câu trả lời của quý vị dài hơn không gian cho sẵn của phiếu, xin vui lòng sử dụng các khoảng trống bên cạnh hoặc viết thêm ra giấy trắng (áp dụng với bản góp ý viết tay).

Việc xin ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện thông qua lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư bằng hình thức phát phiếu điều tra (theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018). Ý kiến góp ý được gửi trực tiếp hoặc qua email, fax hoặc đường bưu điện đến các địa chỉ sau:

Cơ quan Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân

E-mail: huyennghixuan@gmail.com - ubnghixuan@hatinh.gov.vn

Đại diện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng - UBND huyện Nghi Xuân

Địa chỉ: TDP Giang Thủy, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Email: thehai25579@gmail.com - Điện thoại:       0904.213.140

Xin trân trọng cảm ơn!

Tải phiếu lấy ý kiến và tài liệu liên quan tại đây.

UBND huyện Nghi Xuân

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu