Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Lịch công tác tháng

.
Chương trình công tác tháng 09 năm 2023
Chương trình công tác tháng 08 năm 2023
Chương trình công tác tháng 07 năm 2023
Chương trình công tác tháng 06 năm 2023
Chương trình công tác tháng 05 năm 2023
Chương trình công tác tháng 04 năm 2023
Chương trình công tác tháng 03 năm 2023
CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023 CỦA HĐND VÀ UBND HUYỆN
Chương trình công tác tháng 01 năm 2023
Chương trình công tác tháng 9 năm 2022
Chương trình công tác tháng 8 năm 2022
Chương trình công tác tháng 7 năm 2022
Chương trình công tác tháng 6 năm 2022
Chương trình công tác tháng 6 năm 2022
16:43 - 01/06/2022

Chương trình công tác tháng 6 năm 2022

04.2022
04.2022
09:28 - 01/04/2022

Chương trình công tác HĐND-UBND huyện tháng 4.2022

03.2022
03.2022
15:42 - 01/03/2022

Chương trình công tác tháng 3.2022 HĐND-UBND huyện