Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Lịch công tác tháng

.
01.2021
01.2021

Chương trình công tác tháng 1.2021 của HĐND-UBND huyện

12.2020
12.2020

Chương trình công tác tháng 12 HĐND - UBND huyện

11.2020
11.2020

Chương trình công tác tháng 11/2020 HĐND-UBND huyện

10.2020
10.2020

Chương trình công tác tháng 10/2020 HĐND-UBND huyện

09.2020
09.2020

Chương trình công tác tháng 9/2020 HĐND-UBND huyện

08.2020
08.2020

Chương trình công tác tháng 8/2020 HĐND-UBND huyện

07.2020
07.2020

Chương trình công tác tháng 7 HĐND-UBND huyện

06.2020
06.2020

Chương trình công tác tháng 6 của HĐND-UBND huyện

05.2020
05.2020

Chương trình công tác tháng 4/2020 HĐND-UBND huyện

04.2020
04.2020

Chương trình công tác tháng 4/2020 HĐND-UBND huyện

03.2020
03.2020

Chương trình công tác tháng 3.2020 của HĐND-UBND huyện

02.2020
02.2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA HĐND VÀ UBND HUYỆN

01.2020
01.2020

Chương trình công tác tháng 1.2020 của HĐND-UBND huyện

12.2019
12.2019

Chương trình công tác tháng 12 năm 2019 của HĐND và UBND huyện

11.19
11.19

Chương trình công tác tháng 11 năm 2019