Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Lịch công tác tháng

.
12.2019
12.2019

Chương trình công tác tháng 12 năm 2019 của HĐND và UBND huyện

11.19
11.19

Chương trình công tác tháng 11 năm 2019

Chương trình công tác tháng 10 năm 2019 của HĐND và UBND huyện
9.2019
9.2019

Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của HĐND và UBND huyện

8.2019
8.2019

Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của HĐND và UBND huyện

07.2019
07.2019

Chương trình công tác tháng 7 năm 2019 của HĐND và UBND huyện

6.2019
6.2019

Chương trình công tác tháng 6 năm 2019 của HĐND và UBND huyện

5.2019
5.2019

Chương trình công tác tháng 5 năm 2019 của HĐND và UBND huyện

4.2019
4.2019

Chương trình công tác tháng 4 năm 2019 của HĐND và UBND huyện

03.2019
03.2019

Chương trình công tác tháng 3 năm 2019 của HĐND và UBND huyện

02.2019
02.2019

Chương trình công tác tháng 02 năm 2019 của HĐND và UBND huyện

01.2019
01.2019

Chương trình công tác tháng 01năm 2019 của HĐND và UBND huyện