Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Lịch công tác tháng

.
09.2020
09.2020

Chương trình công tác tháng 9/2020 HĐND-UBND huyện

08.2020
08.2020

Chương trình công tác tháng 8/2020 HĐND-UBND huyện

07.2020
07.2020

Chương trình công tác tháng 7 HĐND-UBND huyện

06.2020
06.2020

Chương trình công tác tháng 6 của HĐND-UBND huyện

05.2020
05.2020

Chương trình công tác tháng 4/2020 HĐND-UBND huyện

04.2020
04.2020

Chương trình công tác tháng 4/2020 HĐND-UBND huyện

03.2020
03.2020

Chương trình công tác tháng 3.2020 của HĐND-UBND huyện

02.2020
02.2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA HĐND VÀ UBND HUYỆN

01.2020
01.2020

Chương trình công tác tháng 1.2020 của HĐND-UBND huyện

12.2019
12.2019

Chương trình công tác tháng 12 năm 2019 của HĐND và UBND huyện

11.19
11.19

Chương trình công tác tháng 11 năm 2019

Chương trình công tác tháng 10 năm 2019 của HĐND và UBND huyện
9.2019
9.2019

Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của HĐND và UBND huyện

8.2019
8.2019

Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của HĐND và UBND huyện

07.2019
07.2019

Chương trình công tác tháng 7 năm 2019 của HĐND và UBND huyện