Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Lịch công tác tháng

.
Chương trình công tác tháng 01 năm 2023
Chương trình công tác tháng 9 năm 2022
Chương trình công tác tháng 8 năm 2022
Chương trình công tác tháng 7 năm 2022
Chương trình công tác tháng 6 năm 2022
Chương trình công tác tháng 6 năm 2022
16:43 - 01/06/2022

Chương trình công tác tháng 6 năm 2022

04.2022
04.2022
09:28 - 01/04/2022

Chương trình công tác HĐND-UBND huyện tháng 4.2022

03.2022
03.2022
15:42 - 01/03/2022

Chương trình công tác tháng 3.2022 HĐND-UBND huyện

01.2022
01.2022
16:33 - 01/01/2022

Chương trình công tác tháng 1.2022 HĐND-UBND huyện

10.2021
10.2021
21:34 - 05/10/2021

Chương trình công tác Tháng 10 năm 2021 của HĐND-UBND huyện

09.2021
09.2021
17:42 - 06/09/2021

Chương trình công tác Tháng 9/2021 của HĐND&UBND huyện

08.2021
08.2021
14:30 - 29/07/2021

Chương trình công tác HĐND-UBND huyện tháng 8.2021

07.2021
07.2021
22:50 - 01/07/2021

Chương trình công tác tháng 7.2021 HĐND-UBND huyện

06.2021
06.2021
16:47 - 31/05/2021

Chương trình công tác Tháng 6 năm 2021 của HĐND-UBND huyện

05.2021
05.2021
17:44 - 01/05/2021

Chương trình công tác HĐND-UBND huyện tháng 5.2021

04.2021
04.2021
16:12 - 01/04/2021

Chương trình công tác của HĐND-UBND huyện tháng 4 năm 2021