Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Chính quyền 06/02/2020 (205)

Nghi Xuân siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị sau Tết Nguyên đán 2020

Cỡ chữ
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, huyện Nghi Xuân đã tập trung quán triệt, chỉ đạo duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là tại Trung tâm hành chính công và các bộ phận tiếp nhận kết quả hiện đại các xã, thị trấn


Với chủ đề công tác “phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phòng Nội vụ đã ban hành văn bản triển chỉ đạo về kiểm tra công vụ năm 2020 của huyện tới các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn. 

Các nội dung kiểm tra: Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của huyện; Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, dịch vụ công đối với tổ chức, công dân; việc thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đồng thời, đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chấp hành nghiêm túc kỷ cương hành chính, tăng cường công tác quản lý điều hành, kiểm tra kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, việc thiết lập hồ sơ công việc, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa.

Theo kế hoạch, công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên liên tục trong suốt năm 2020, tăng cường kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh về kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn huyện.


Ngày 5/2, Đoàn kiểm tra công vụ của UBND huyện đã kiểm tra đột xuất tại UBND của 6 xã, thị trấn.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận và đánh giá cao việc chấp hành sự chỉ đạo của UBND huyện về kỷ luật, kỷ cương hành chính của các xã, thị: Số lượng cán bộ, công chức, người lao động có mặt tương đối đầy đủ; bố trí đầy đủ lãnh đạo, công chức trực, tiếp nhận và giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND xã, thị trấn; niêm yết công khai đầy đủ các quy định về TTHC, địa chỉ phản ánh kiến nghị giải quyết TTHC theo đúng quy định.


Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng đề nghị các đơn vị thực hiện niêm yết đầy đủ các thông tin kiến nghị về TTHC, cập nhật kịp thời các quy định về công tác chuyên môn và tiếp tục quán triệt nghiêm túc kỷ cương hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, tiếp tục duy trì đảm bảo việc giải quyết TTHC thường xuyên, nề nếp đáp ứng yêu cầu của công dân, tổ chức.

Bước sang năm 2020, là năm quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, với quyết tâm mới, khí thế mới. Hiện nay, các cấp, các ngành trong toàn huyện đang đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu của năm mới.

Hồng Quang


Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu