Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Xây dựng Đảng 22/05/2020 (134)

Nghi Xuân tập trung cao cho công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp

Cỡ chữ
Xác định công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp và hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Huyện Nghi Xuân đã tập trung cao cho công tác tuyên tuyền bằng nhiều hình thức đặc biệt là tập trung cao điểm chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân lần thứ XXII diễn ra vào cuối tháng 6 này.


Công tác tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng các cấp đang được Nghi Xuân tập trung cao....

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Huyện ủy Nghi Xuân đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch tập trung tuyên truyền ngay từ đầu năm 2020. Theo đó, công tác tuyên truyền được chia làm 3 đợt: Đợt 1 từ tháng 01/2020 đến thời điểm hoàn thành đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân lần thứ XXII, đợt 2 từ sau đại hội Đảng bộ huyện đến thời điểm tổ chức đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, đợt 3 từ sau đại hội Đảng bộ tỉnh đến Đại hội XIII của Đảng.  

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp uỷ Đảng bằng các hình thức phong phú, sinh động, khoa học, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội.

Công tác tuyên truyền được gắn với các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2020. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và các nghị quyết của Trung ương khoá XII.

Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của địa phương, đơn vị.


Công tác tuyên truyền được các địa phương thực hiện

Căn cứ Kế hoạch của Huyện ủy, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các tổ chức cơ sở Đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần đảm bảo cho sự thành công của đại hội. 

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Huyện ủy Nghi Xuân đã giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy hàng tháng định hướng, chỉ đạo các cơ quan tư tưởng - văn hóa, khoa giáo; hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đa dạng hóa với nhiều loại hình tuyên truyền. Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện…từ đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.


Nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng theo sự chỉ đạo của các cấp

Bên cạnh việc tổ chức các đợt tuyên truyền gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, của địa phương, đơn vị đã có hàng trăm panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại trung tâm huyện, các xã, thị trấn để phục tuyên truyền đại hội; các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn đều treo panô, khẩu hiệu, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp.

Trung tâm Văn hoá - Truyền thông huyện, Cổng thông tin điện tử huyện thường xuyên đưa tin về các hoạt động lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, mở chuyên trang, chuyên mục để tập trung tuyên truyền vào việc quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng… phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp vào các văn kiện đại hội Đảng các cấp; những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; kết quả phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các địa phương lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp…


Về Nghi Xuân hôm nay, hình ảnh pano, cờ, khẩu hiệu dọc các tuyền đường làm cho người dân thêm vui mừng, phấn khởi vào sự lãnh đạo của Đảng

Đặc biệt, hiện nay huyện Nghi Xuân đang tập trung cao cho đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII sẽ diễn ra vào cuối tháng 6/2020. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tạo cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII hướng tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội XIII của Đảng và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Anh Đức


Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu