Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Thông tin kinh tế 10:16 23/10/2015 (170)

Nghi Xuân: Tham gia hội nghị trực tuyến Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách toàn tỉnh

Cỡ chữ
Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì họp giao ban trực tuyến với Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện 9 tháng đầu năm 2015.

Tham dự hội nghị ở huyện Nghi Xuân có đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện. 9 tháng đầu năm, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của HĐQT và Ngân hàng CSXH Trung ương; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các nội dung liên quan đến tín dụng chính sách; chỉ đạo Ngân hàng CSXH phối kết hợp tốt với các cấp, ngành kịp thời triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng.


Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh

Theo đó, doanh số cho vay 9 tháng đầu năm 2015 đạt 793 tỷ đồng, tăng 6,73% so với cùng kỳ năm trước; doanh số thu nợ đạt 721 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ; dư nợ đến 30/9 đạt 3.341 tỷ đồng, với 125.167 khách hàng còn dư nợ; nợ quá hạn 2,8 tỷ đồng, chiếm 0,08% tổng dư nợ, giảm 604 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2014 và tăng 528 triệu đồng so với đầu năm.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, đến ngày 30/9, có 13/13 huyện, thành phố, thị xã ban hành quyết định bổ sung 262/262 chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tham gia Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp huyện. Đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ đối với chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp huyện trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý các tồn tại vướng mắc liên quan đến các hoạt động tín dụng ưu đãi trên địa bàn.

Thông qua công tác kiện toàn, bổ sung, đến nay, tổng số thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp tỉnh là 404 thành viên, có 392 thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp huyện.

Tại hội nghị, đại biểu dự họp đã thảo luận, chia sẻ những cách làm hiệu quả, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đưa ra giải pháp, đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt hơn chính sách tín dụng ưu đãi trong thời gian tới. Đặc biệt, các ý kiến nêu rõ sự cần thiết của việc bổ sung chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn vào Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp huyện và khẳng định từ đây sẽ nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.

Đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi thời gian qua, tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, một số thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm; cấp ủy, chính quyền một số huyện thiếu quan tâm đến việc chuyển nguồn địa phương bổ sung cho Ngân hàng CSXH; dư nợ một số địa phương thấp, nợ quá hạn ở một số tổ chức hội ủy thác tăng so với năm 2014...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, đối tượng tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi sẽ được mở rộng, vì vậy Ban Đại diện HĐQT và hệ thống Ngân hàng CSXH cần tiếp tục nâng cao năng lực để tranh thủ nguồn vốn, triển khai cho vay một cách hiệu quả, an toàn.

Trong năm 2015, Ban Đại diện HĐQT các cấp cần hoàn thành kế hoạch các chương trình kiểm tra giám sát; Ngân hàng CSXH thực hiện tốt các chính sách cho vay sau thoát nghèo và cho hộ nghèo vay làm nhà ở, tập trung về đích kế hoạch giải ngân các chương trình tín dụng năm 2015, đồng thời xây dựng kế hoạch, đề xuất nguồn vốn các chương trình tín dụng năm 2016.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu, chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn với vai trò là thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp huyện, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hồng Quang

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu