Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Giáo dục 19/06/2020 (119)

Nghi Xuân thông báo tuyển đặc cách 47 giáo viên Mầm non hợp đồng theo quyết định 2059

Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân vừa có thông báo tuyển dụng đặc cách đối với người đang là lao động hợp đồng theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non trực thuộc huyện.


Việc tuyển dụng đặc cách vào viên chức thực hiện theo Công văn số 3331/UBND-NC1 ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức; Thông báo số 49/TB-SNV ngày 20/01/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh thông báo biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2020 huyện Nghi Xuân; Công văn số 910/SNV-CCVC ngày 02/6/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 31/12/2015 trở về trước

Cụ thể như sau:  

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây được đăng ký dự tuyển:

Là giáo viên mầm non đang hợp đồng lao động theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh tại các trường mầm non trực thuộc huyện; có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu vị trí cần tuyển dụng vào làm việc tại các trường mầm non trực thuộc huyện và được UBND tỉnh phê duyệt danh sách giáo viên hợp đồng tại phụ lục kèm theo Công văn số 3331/UBND-NC1 ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh.

Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

Có lý lịch rõ ràng.

Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể:

- Bằng chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Sư phạm mầm non.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương với trình độ ngoại ngữ quy định tại Công văn số 162/SGDĐT-TCCB ngày 31/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Được Thủ trưởng đơn vị xác nhận hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong 05 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ tuyển dụng.

Những người Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thì không được đăng ký dự tuyển.

II. Nhu cầu, chức danh cần tuyển dụng:

47 chỉ tiêu tuyển dụng đặc cách viên chức làm việc tại các trường mầm non trực thuộc huyện.

Vị trí việc làm: Giáo viên Mầm non; Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Mầm non hạng IV; Mã số : V.07.02.06.

III. Hồ sơ tuyển dụng:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển hoặc có xác nhận của thủ trưởng đơn vị đang làm hợp đồng lao động.

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, công chứng (Bằng tốt nghiệp chuyên môn, bảng điểm, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ).

Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế.

Hợp đồng lao động do Ủy ban nhân dân huyện ký trực tiếp hoặc ủy quyền, đồng ý bằng văn bản giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Nội vụ, Hiệu trưởng nhà trường ký hợp đồng.

Bản sao chứng thực hoặc công chứng Sổ bảo hiểm xã hội; Bảng kê quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bản đánh giá quá trình công tác và xếp loại kèm theo bản sao chứng thực hoặc công chứng phiếu đánh giá và phân loại viên chức có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trong 05 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ tuyển dụng.

Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng. Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

IV. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách thông qua kiểm tra, xem xét hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (thời gian trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Nghi Xuân; địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 02393.827.667.

Phí xét tuyển:Mức phí: 500.000 đồng/thí sinh.

Xem chi tiết thông báo tuyển dụng

Xem chi tiết quy chế tuyển dụng.

P.V

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu