Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Xây dựng Đảng 10:09 05/08/2022 (493)

Nghi Xuân thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Cỡ chữ
Sáng nay 5/8, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hiếu chủ trì hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện, huyện Nghi Xuân đã thường xuyên quan tâm tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết. Qua sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nghi Xuân đã thực hiện chức danh Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Chuyển chức năng nội chính từ UBKT sang Văn phòng Huyện ủy.


Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phan Văn Thư trình bày báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết

Các đơn vị sư nghiệp thuộc UBND huyện được thành lập, sáp nhập, hợp nhất theo đúng quy định hướng dẫn. Rà soát, sắp xếp các trường học; sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng thành Trung tâm Y tế huyện. Sau khi thực hiện, hiện có 6 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện. Tổng số biên chế viên chức giảm tại các đơn vị sự nghiệp công lập là 39 người.

Thực hiện giảm từ 19 xã, thị xuống còn 17 xã, thị đồng thời giảm 199 biên chế, 108 người hoạt động không chuyên trách; giảm 167 thôn, tổ dân phố xuống còn 149 thôn, tổ dân phố. Các thôn, tổ dân phố có 298 cán bộ không chuyên trách và 1.057 người thực hiện nhóm nhiệm vụ khác.


Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An Phan Văn Lĩnh: Mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND ở thị trấn sau hơn 2 năm thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã giảm được nhiều cuộc họp. Tuy nhiên, mô hình này cũng gặp khó khăn liên quan đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo do địa phương rộng, dân số đông, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng đòi hỏi người đứng đầu và bộ máy phải được tổ chức, có năng lực cao.


Giám đốc Trung tâm VH-TT Nguyễn Long Thiên: Sau khi sáp nhập, Trung tâm đã phát huy hiệu quả chức năng nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, do chưa thể hợp nhất cơ sở vật chất về một điểm nên vẫn còn nhiều bất cập về quản lý con người, điều hành công việc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhìn nhận những điểm hạn chế như: Công tác lãnh đạo và quyết tâm thực hiện chưa cao; chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sau khi hợp nhất chưa được quy định thống nhất; vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đổi mới trong cán bộ, đảng viên; một số cấp ủy chưa xác định việc sắp xếp, tinh giản tổ chức, bộ máy là nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm, then chốt trong công tác xây dựng đảng. Các đại biểu cũng đã thảo luận và đề xuất những giải pháp để thực hiện các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn.


Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh khẳng định: Quá trình triển khai và tổ chức thực hiện đã được các cấp, các ngành triển khai thận trọng, nghiên cứu kỹ và đẩy đủ các phương án, đặt ra lộ trình thực hiện. Sau sắp xếp, đã phát huy được trách nhiệm đội ngũ cán bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Chỉ rõ nguyên nhân một số tồn tại hạn chế, Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp tục nghiên cứu sau khi Trung ương đã có kết luận các nội dung liên quan Nghị quyết 18. Đánh giá, phân loại, sàng lọc cán bộ để sắp xếp lại, đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo tinh thần nghị quyết tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Gắn với triển khai thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TW hội nghị TW5 (khoá XIII) tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Triển khai xây dựng có hiệu quả, sát thực và thực hiện nghiêm túc Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiên sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ;  sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả.

Đức Đồng – Thế Hùng

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu