Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Việc làm 20:38 12/03/2023 (256)

Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự kỳ thi công chức năm 2022

Cỡ chữ
Thực hiện Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; Thông báo số 16/TB-HĐTT ngày 07/3/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 (sau đây gọi là Hội đồng thi tuyển công chức) về danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022;


Để thuận lợi cho thí sinh tra cứu danh sách người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, Hội đồng thi tuyển công chức thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi ban hành kèm theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh và Thông báo số 16/TB-HĐTT ngày 07/3/2023 của Hội đổng thi tuyển công chức.

Đối với những thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi, đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện (có thí sinh nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện dự thi) liên hệ trực tiếp theo số điện thoại thí sinh đã đăng ký để thông báo đến thí sinh.

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo để các cơ quan, đơn vị và thí sinh biết, thực hiện.

Xem thông báo.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện.

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện.

P.V


  

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu