Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Phân bổ, quản lý các nguồn vốn

.
64/BC-UBND
64/BC-UBND
20:29 - 14/03/2022

Báo cáo Tình hình giải ngân và đề xuất phương án xử lý kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

80/NQ-HĐND
80/NQ-HĐND
20:35 - 01/03/2022

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng xây dựng các các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện năm 2022 (Lần 1)

81/NQ-HĐND
81/NQ-HĐND
20:39 - 01/03/2022

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng xây dựng các các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện năm 2022 (Lần 2)

124/QĐ-UBND
124/QĐ-UBND
20:43 - 24/01/2022

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội năm 2022

72/NQ-HĐND
72/NQ-HĐND
20:46 - 22/12/2021

Nghị quyết điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh xây dựng cơ bản tập trung bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025

320/BC-UBND
320/BC-UBND
21:56 - 31/08/2021

Báo cáo về tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư giai đoạn 2018-2020

254/BC-UBND
254/BC-UBND
22:19 - 19/07/2021

Báo cáo Công tác quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

248/BC-UBND
248/BC-UBND
17:27 - 13/07/2021

Báo cáo Kế hoạch vay, trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2022 và giai đoạn 2022-2024

2501/QĐ-UBND
2501/QĐ-UBND
22:04 - 25/06/2021

Quyết định điều chỉnh sử dụng nguồn vốn mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đợt 4, năm 2021)

2502/QĐ-UBND
2502/QĐ-UBND
22:05 - 25/06/2021

Quyết định điều chỉnh sử dụng nguồn vốn mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đợt 5, năm 2021)

74/KH-UBND
74/KH-UBND
22:22 - 04/06/2021

Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII

516/UBND-TCKH
516/UBND-TCKH
10:40 - 06/04/2021

Công văn về việc thực hiện Chương trình hành động đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

227/UBND-KTHT
227/UBND-KTHT
10:44 - 08/03/2021

Công văn về việc thực hiện rà soát danh mục tài sản công trình điện vốn nhà nước đề nghị điều chuyển theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg

07/UBND-TCKH
07/UBND-TCKH
10:38 - 05/03/2021

Công văn về việc đề xuất nhu cầu hỗ trợ vốn từ NSTW thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025

335/UBND-TCKH
335/UBND-TCKH
10:45 - 05/03/2021

Công văn về việc báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020