Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Phân bổ, quản lý các nguồn vốn

.
Phụ lục kèm theo QĐ 3896
Phụ lục kèm theo QĐ 3896
09:49 - 21/11/2022

QĐ Về việc phân bổ kinh phí từ nguồn kết dư ngân sách năm 2021
QĐ phân bổ NS TW, tỉnh năm 2022 thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
Phụ lục kèm theo QĐ 3050
Phụ lục kèm theo QĐ 3050
09:47 - 11/10/2022

QĐ phân bổ NS TW, tỉnh năm 2022 thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM
Phụ lục kèm theo QĐ 2860
Phụ lục kèm theo QĐ 2860
09:45 - 29/09/2022

Phụ lục kèm theo QĐ 2137
Phụ lục kèm theo QĐ 2137
09:40 - 05/07/2022

QĐ V/v phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng công trình nguồn cân đối ngân sách huyện năm 2022
Phụ lục kèm theo QĐ 2060
Phụ lục kèm theo QĐ 2060
09:44 - 22/06/2022

Phụ lục kèm theo QĐ 1487
Phụ lục kèm theo QĐ 1487
09:39 - 10/05/2022

QĐ Phân bổ kinh phí vốn đầu tư nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn XDCB tập trung bổ sung có mục tiêu năm 2022
64/BC-UBND
64/BC-UBND
20:29 - 14/03/2022

Báo cáo Tình hình giải ngân và đề xuất phương án xử lý kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

80/NQ-HĐND
80/NQ-HĐND
20:35 - 01/03/2022

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng xây dựng các các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện năm 2022 (Lần 1)

81/NQ-HĐND
81/NQ-HĐND
20:39 - 01/03/2022

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng xây dựng các các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện năm 2022 (Lần 2)

124/QĐ-UBND
124/QĐ-UBND
20:43 - 24/01/2022

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội năm 2022