Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Phân bổ, quản lý các nguồn vốn

.
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chi tiết kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn  nông thôn mới năm 2023 trên địa bà
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
QUYẾT ĐỊNH Phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung bổ sung có mục tiêu năm 2023
Phụ lục kèm theo QĐ 3896
Phụ lục kèm theo QĐ 3896
09:49 - 21/11/2022

QĐ Về việc phân bổ kinh phí từ nguồn kết dư ngân sách năm 2021
QĐ phân bổ NS TW, tỉnh năm 2022 thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
Phụ lục kèm theo QĐ 3050
Phụ lục kèm theo QĐ 3050
09:47 - 11/10/2022

QĐ phân bổ NS TW, tỉnh năm 2022 thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM
Phụ lục kèm theo QĐ 2860
Phụ lục kèm theo QĐ 2860
09:45 - 29/09/2022

Phụ lục kèm theo QĐ 2137
Phụ lục kèm theo QĐ 2137
09:40 - 05/07/2022

QĐ V/v phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng công trình nguồn cân đối ngân sách huyện năm 2022
Phụ lục kèm theo QĐ 2060
Phụ lục kèm theo QĐ 2060
09:44 - 22/06/2022

Phụ lục kèm theo QĐ 1487
Phụ lục kèm theo QĐ 1487
09:39 - 10/05/2022

QĐ Phân bổ kinh phí vốn đầu tư nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn XDCB tập trung bổ sung có mục tiêu năm 2022
64/BC-UBND
64/BC-UBND
20:29 - 14/03/2022

Báo cáo Tình hình giải ngân và đề xuất phương án xử lý kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021