Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Xây dựng nông thôn mới 15:59 01/05/2019 (148)

Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Hưng làm việc với xã Cổ Đạm về tiến độ thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu

Cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Hưng và các ban ngành cấp huyện vừa có buổi làm việc với xã Cổ Đạm về tiến độ thực hiện xây dựng NTM nâng cao năm 2019Xã Cổ Đạm đã đạt chuẩn NTM năm 2016, đến nay, Cổ Đạm vẫn tiếp tục giữ vững các tiêu chí và xây dựng xã NTM đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, 12/12 thôn có phương án, dự toán xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng thôn 4 là Khu dân cư kiểu mẫu, hoàn thành 10/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, 11 thôn đã đạt từ 50-80% yêu cầu của khu dân cư kiểu mẫu.Nét nổi bật là Nhà ở, vườn hộ được chỉnh trang, sắp xếp hợp lý, quy hoạch, cải tạo, phát huy hiệu quả về kinh tế; công tác vệ sinh môi trường đảm bảo; hạ tầng thiết yếu khu dân cư được cải tạo, nâng cấp; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên; Chất lượng gia đình văn hoá, thôn văn hoá được nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, tăng cường; trình độ của đội ngũ cán bộ vai trò, được nâng lên; vai trò, ý thức trách nhiệm trong xây dựng NTM được thể hiện rõ nét.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng ban đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm khắc phục những tồn tại và giúp Cổ Đạm nâng cao các tiêu chí như tập trung nâng cao đời sống người dân bằng việc xây dựng các mô hình kinh tế, vườn mẫu nhất là nhân rộng mô hình trồng đào (loài cây có giá trị kinh tế cao mà phù hợp với địa phương); Đặc biệt là cần khởi động lại tinh thần, phong trào trong toàn dân; cần thể hiện bằng từng phần việc cụ thể.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Hưng đánh giá cao những nỗ lực của xã Cổ Đạm trong thời gian qua về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Cổ Đạm nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý tại buổi làm việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Trước mắt cần tập trung rà soát lại kết quả đạt được từng tiêu chí, những tiêu chí mà địa phương đánh giá đạt nhưng theo ý kiến của thành viên tổ công tác thì các tiêu chí này chưa mang tính bền vững, cần phải bổ sung và nâng cao chất lượng tiêu chí. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung chỉnh trang lại hàng rào xanh, làm vệ sinh môi trường, phát động phong trào thi đua xây dựng vườn mẫu.

Đối với các phòng, ngành và thành viên tổ công tác có trách nhiệm đôn đốc, giúp đỡ, hướng dẫn xã Cổ Đạm hoàn thành các nội dung công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện uỷ về kết quả tiêu chí, thường xuyên kiểm tra các tiêu chí để nội dung công việc hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thanh Huyền - Trung Kiên

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu