Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghi Xuân

Cỡ chữ

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

1

TV.01 -

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

7.631.000

Ngân sách huyện

Chỉ định thầu

Rút gọn

2

TV.02 -

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghi Xuân

935.199.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Tổng giá gói thầu:

942.830.000

 

 

 

 Tải xuống tệp đính kèm

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu