Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Quy hoạch, kế hoạch sử dụng, giá và thu hồi đất

.
390/UBND-KTHT
390/UBND-KTHT

Công văn về việc ý kiến điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Dự án Quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành.

372/UBND-KTHT
372/UBND-KTHT

Công văn về việc xác định quy hoạch giao thông

347/UBND-KTHT
347/UBND-KTHT

Công văn về việc quy hoạch điểm đấu nối Cửa hàng xăng dầu vào tuyến đường ven biển Xuân Hội – Thạch Khê – Vũng Áng đoạn qua huyện Nghi Xuân

523/QĐ-UBND
523/QĐ-UBND

Quyết đinh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 04 lô đất ở tại các vùng Quy hoạch xen dặm dân cư trên địa bàn thị trấn Tiên Điền (Lần 2, Đợt 1, năm 2020)

242/TB-UBND
242/TB-UBND

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng xen dặm khu dân cư thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân

212/UBND-TNMT
212/UBND-TNMT

Công văn về việc đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty cổ phần xây dựng Dũng Hảo thuê đất

203/UBND-TNMT
203/UBND-TNMT

Công văn về việc đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH nông nghiệp bền vững TPA thuê đất

192/UBND-KTHT
192/UBND-KTHT

Công văn về việc xin chủ trương quyy hoạch xen dắm khu dân cư thị trấn Xuân An

193/UBND-KTHT
193/UBND-KTHT

Công văn về việc xin chủ trương quyy hoạch xen dắm khu dân cư thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội

194/UBND-TCKH
194/UBND-TCKH

Công văn về việc đôn đốc thực hiện hồ sơ thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn.

186/UBND-TNMT
186/UBND-TNMT

Công văn về việc đề nghị thu hồi đất do UBND xã quản lý để thực hiện bố trí sử dụng theo quy hoạch được duyệt

344/QĐ-UBND
344/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Xuân An (giai đoạn 2), thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500

131/TB-UBND
131/TB-UBND

Thông báo Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghi Xuân

78/QĐ-UBND
78/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 01 lô đất ở tại vùng Quy hoạch xen dặm đất ở dân cư thôn Song Long, xã Cương Gián (Lần 3 - Đợt 1, năm 2020)

162/QĐ-UBND
162/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghi Xuân