Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Quy hoạch, kế hoạch sử dụng, giá và thu hồi đất

.
QĐ Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Nhà máy chế biến nông sản Mỹ Anh tại Khu công nghiệp Gia Lách
Quyết định Thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (Đoạn qua xã Cổ Đạm)
1175/QĐ-UBND
1175/QĐ-UBND
20:54 - 20/04/2022

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Dịch vụ đấu giá tài sản (Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Yên đợt 1 năm 2022)

954/QĐ-UBND
954/QĐ-UBND
17:30 - 14/03/2022

Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí tư vấn xác định giá đất cụ thể để xây dựng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vùng quy hoạch dân cư thôn 5, xã Xuân Lĩnh

324/QĐ-UBND
324/QĐ-UBND
09:26 - 14/02/2022

Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 34 lô đất ở tại các vùng Quy hoạch xen dặm dân cư trên địa bàn xã Xuân Thành (Lần 1, Đợt 1, năm 2021)

130/QĐ-UBND
130/QĐ-UBND
17:23 - 25/01/2022

Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 04 lô đất ở tại các vùng Quy hoạch xen dặm dân cư trên địa bàn thị trấn Xuân An (Lần 3, Đợt 1, năm 2021)

131/QĐ-UBND
131/QĐ-UBND
17:24 - 25/01/2022

Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 22 lô đất ở tại các vùng Quy hoạch xen dặm dân cư trên địa bàn xã Cương Gián (Đợt 1, năm 2021)

132/QĐ-UBND
132/QĐ-UBND
17:25 - 25/01/2022

Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 30 lô đất ở tại các vùng Quy hoạch xen dặm dân cư trên địa bàn thị trấn Tiên Điền (Lần 1, Đợt 1, năm 2021)

148/UBND-TNMT
148/UBND-TNMT
17:26 - 19/01/2022

Về việc cung cấp thông tin cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

54/QĐ-UBND
54/QĐ-UBND
22:47 - 14/01/2022

Về việc hủy kết quả công nhận trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất số 24 vùng Quy hoạch xen dắm dân cư thôn Trường An, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

30/QĐ-UBND
30/QĐ-UBND
22:40 - 11/01/2022

Về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vùng quy hoạch xen dắm dân cư thôn 5, xã Xuân Lĩnh

16/UBND-TCKH
16/UBND-TCKH
10:26 - 05/01/2022

Về việc cung cấp thông tin phục vụ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

06/UBND-TCKH
06/UBND-TCKH
17:17 - 04/01/2022

Về việc tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất đối với số 03, 04, vùng điều chỉnh quy hoạch khu dân cư tổ dân phố 3, thị trấn Tiên Điền

06/UBND-TCKH
06/UBND-TCKH
22:37 - 04/01/2022

Về việc tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất đối với số 03, 04, vùng điều chỉnh quy hoạch khu dân cư tổ dân phố 3, thị trấn Tiên Điền

5297/QĐ-UBND
5297/QĐ-UBND
21:32 - 27/12/2021

Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí tư vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án: Khu dân cư thôn Song Long, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (CT)