Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Quy hoạch, kế hoạch sử dụng, giá và thu hồi đất

.
131/TB-UBND
131/TB-UBND

Thông báo Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghi Xuân

78/QĐ-UBND
78/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 01 lô đất ở tại vùng Quy hoạch xen dặm đất ở dân cư thôn Song Long, xã Cương Gián (Lần 3 - Đợt 1, năm 2020)

162/QĐ-UBND
162/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghi Xuân

2366/UBND-TNMT
2366/UBND-TNMT

Công văn về việc đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty xăng dầu Hà Tĩnh thuê đất thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Xuân Trường tại xã Đan Trường.

2367/UBND-TNMT
2367/UBND-TNMT

Công văn về việc đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty xăng dầu Hà Tĩnh thuê đất thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp tại xã Xuân Yên tại xã Xuân Yên.

3600/QĐ-UBND
3600/QĐ-UBND

Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 lô đất ở tại các vùng Quy hoạch xen dặm dân cư trên địa bàn thị trấn Tiên Điền (Lần 1, Đợt 1, năm 2020)

3543/QĐ-UBND
3543/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất ở tại các vùng Quy hoạch xen dắm dân cư trên địa bàn thị trấn Xuân An (Lần 1, đợt 1, năm 2020)

3453/QĐ-UBND
3453/QĐ-UBND

Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 35 lô đất ở tại vùng Quy hoạch xen dắm dân cư thôn Thống Nhất, xã Xuân Phổ(Lần 1, đợt 2, năm 2020)

1587/TB - UBND
1587/TB - UBND

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân (Đợt 1, năm 2020)

1588/TB - UBND
1588/TB - UBND

Thồng báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân (Đợt 1, năm 2020)

3283/QĐ-UBND
3283/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

3284/QĐ-UBND
3284/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng Quy hoạch hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Mỹ (Đợt 1, năm 2020)

3267/QĐ-UBND
3267/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Đan Trường (Đợt 1, năm 2020)

3223/QĐ-UBND
3223/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để xây dựng giá khởi điểm đấu giá QSD đất tại các vùng xen dắm dân cư tại các xã Đan Trường, Xuân Mỹ

3223/QĐ-UBND
3223/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để xây dựng giá khởi điểm đấu giá QSD đất tại các vùng xen dắm dân cư tại các xã Đan Trường, Xuân Mỹ