Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Quy hoạch, kế hoạch sử dụng, giá và thu hồi đất

.
54/QĐ-UBND
54/QĐ-UBND
22:47 - 14/01/2022

Về việc hủy kết quả công nhận trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất số 24 vùng Quy hoạch xen dắm dân cư thôn Trường An, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

30/QĐ-UBND
30/QĐ-UBND
22:40 - 11/01/2022

Về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vùng quy hoạch xen dắm dân cư thôn 5, xã Xuân Lĩnh

16/UBND-TCKH
16/UBND-TCKH
10:26 - 05/01/2022

Về việc cung cấp thông tin phục vụ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

06/UBND-TCKH
06/UBND-TCKH
17:17 - 04/01/2022

Về việc tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất đối với số 03, 04, vùng điều chỉnh quy hoạch khu dân cư tổ dân phố 3, thị trấn Tiên Điền

06/UBND-TCKH
06/UBND-TCKH
22:37 - 04/01/2022

Về việc tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất đối với số 03, 04, vùng điều chỉnh quy hoạch khu dân cư tổ dân phố 3, thị trấn Tiên Điền

5297/QĐ-UBND
5297/QĐ-UBND
21:32 - 27/12/2021

Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí tư vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án: Khu dân cư thôn Song Long, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (CT)

5229/QĐ-UBND
5229/QĐ-UBND
21:25 - 15/12/2021

Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 lô đất ở tại các vùng Quy hoạch xen dặm dân cư trên địa bàn xã Xuân Giang (Lần 2, Đợt 1, năm 2021)

5078/QĐ-UBND
5078/QĐ-UBND
22:11 - 30/11/2021

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vùng quy hoạch xen dắm dân cư thôn Trung Lộc, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Đợt 2, năm 2021)

5052/QĐ-UBND
5052/QĐ-UBND
22:27 - 26/11/2021

Về việc phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Cương Gián (Đợt 1, năm 2021)

5053/QĐ-UBND
5053/QĐ-UBND
22:28 - 26/11/2021

Về việc phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Thành (Đợt 1, năm 2021)

5054/QĐ-UBND
5054/QĐ-UBND
22:29 - 26/11/2021

Về việc phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn thị trấn Tiên Điền (Đợt 1, năm 2021)

5003/QĐ-UBND
5003/QĐ-UBND
22:29 - 24/11/2021

Phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá tại thị trấn Tiên Điền, xã Xuân Thành, xã Cương Gián

2361/UBND-TNMT
2361/UBND-TNMT
19:41 - 22/11/2021

Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất tại Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019

2297/UBND-TNMT
2297/UBND-TNMT
09:29 - 18/11/2021

Về việc đề nghị cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

2278/UBND-TNMT
2278/UBND-TNMT
23:41 - 17/11/2021

Về việc rà soát danh mục công trình dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022