Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Quy hoạch, kế hoạch sử dụng, giá và thu hồi đất

.
2809/QĐ-UBND
2809/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để xây dựng giá khởi điểm đấu giá QSD đất tại các vùng xen dắm dân cư tại các xã Xuân Hải, Xuân Phổ, Xuân Thành

2790/QĐ-UBND
2790/QĐ-UBND

Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các vùng quy hoạch đất ở dân cư thị trấn Xuân An (Đợt 1, năm 2020)

2761/QĐ-UBND
2761/QĐ-UBND

Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Quy hoạch xen dặm dân cư vùng đông trường THCS thôn 6, xã Xuân Mỹ

2740/QĐ-UBND
2740/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các vùng quy hoạch xen dắm dân cư xã Đan Trường

2739/QĐ-UBND
2739/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các vùng quy hoạch dân cư tại thị trấn Xuân An

2735/QĐ-UBND
2735/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghi Xuân

2709/QĐ-UBND
2709/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn huyện Nghi Xuân

2675/QĐ-UBND
2675/QĐ-UBND

Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các vùng quy hoạch xen dặm đất ở dân cư xã Xuân Lĩnh (Đợt 2, năm 2020)

1220/TB-UBND
1220/TB-UBND

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Đợt 1, năm 2020)

1221/TB-UBND
1221/TB-UBND

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Đợt 1, năm 2020)

2585/QĐ-UBND
2585/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vùng quy hoạch xen dắm dân cư xã Xuân Phổ (đợt 2)

2447/QĐ-UBND
2447/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Phổ (Đợt 1, năm 2020)

2448/QĐ-UBND
2448/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại vùng quy hoạch xen dắm dân cư thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội (Đợt 1, năm 2020)

2448/QĐ-UBND
2448/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại vùng quy hoạch xen dắm dân cư thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội (Đợt 1, năm 2020)

3002/QĐ-UBND
3002/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nghi Xuân