Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
457/QĐ-UBND
457/QĐ-UBND
16:14 - 21/02/2022

Về việc để ông Phạm Xuân Đại thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Xuân Lam, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nguyện vọng cá nhân

341/QĐ-UBND
341/QĐ-UBND
16:13 - 17/02/2022

Về việc bổ nhiệm viên chức quản lý

5045/QĐ-UBND
5045/QĐ-UBND
22:24 - 26/11/2021

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP (đợt 5,6 năm 2021)

5046/QĐ-UBND
5046/QĐ-UBND
22:25 - 26/11/2021

Phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

5047/QĐ-UBND
5047/QĐ-UBND
22:25 - 26/11/2021

Về việc phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

5006/QĐ-UBND
5006/QĐ-UBND
22:34 - 25/11/2021

Kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

5032/QĐ-UBND
5032/QĐ-UBND
22:35 - 25/11/2021

Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2021

5034/QĐ-UBND
5034/QĐ-UBND
22:35 - 25/11/2021

Phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

5042/QĐ-UBND
5042/QĐ-UBND
22:37 - 25/11/2021

Về việc thôi thực hiện nhiệm vụ cán bộ phục vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung Trung tâm Y tế cơ sở 2. Địa chỉ: TDP 10, TT Xuân An

5043/QĐ-UBND
5043/QĐ-UBND
22:38 - 25/11/2021

Về việc thôi thực hiện nhiệm vụ lực lượng tại cơ sở cách ly y tế tập trung "Trường Đào tạo NV BHXH, cơ sở bồi dưỡng tại Hà Tĩnh" địa chỉ: Thôn THành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

5004/QĐ-UBND
5004/QĐ-UBND
22:30 - 24/11/2021

Phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

5005/QĐ-UBND
5005/QĐ-UBND
22:31 - 24/11/2021

Phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

4998/QĐ-UBND
4998/QĐ-UBND
17:53 - 23/11/2021

Về việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Lãnh đạo UBND và Công an cấp xã năm 2021

4999/QĐ-UBND
4999/QĐ-UBND
17:54 - 23/11/2021

Về việc phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

5000/QĐ-UBND
5000/QĐ-UBND
17:55 - 23/11/2021

Phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân