Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
2944/QĐ-UBND
2944/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để xây dựng giá khởi điểm đấu giá QSD đất tại các vùng xen dắm dân cư tại thị trấn Xuân An và thị trấn Tiên Điền

2949/QĐ-UBND
2949/QĐ-UBND

Quyết định giao chỉ tiêu gọi khám sức khoẻ Nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021

2951/QĐ-UBND
2951/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ giáo viên tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

2935/QĐ-UBND
2935/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác dân số & phát triển huyện Nghi Xuân

2918/QĐ-UBND
2918/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

2930/QĐ-UBND
2930/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2020

2907/QĐ-UBND
2907/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở năm 2020

2916/QĐ-UBND
2916/QĐ-UBND

Quyết định thành lập ban cưỡng chế kiểm đếm hộ bà Tích

2917/QĐ-CTUBND
2917/QĐ-CTUBND

Quyết định cưỡng chế kiểm đếm hộ bà Tích tiên điền

2900/QĐ-UBND
2900/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận trường học đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2019-2020

2884/QĐ-UBND
2884/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ đưa tang, an táng Liệt sĩ Nguyễn Cao Cường

2885/QĐ-UBND
2885/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ đưa tang, an táng Liệt sĩ Lê Hương Trà

2887/QĐ-UBND
2887/QĐ-UBND

Quyết định điều chỉnh mức hưởng cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH

2888/QĐ-UBND
2888/QĐ-UBND

Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng BTXH

2890/QĐ-UBND
2890/QĐ-UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội