Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
110/QĐ-UBND
110/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt đối tượng BTXH được cấp thẻ BHYT tháng 1 năm 2020

88/QĐ-UBND
88/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án: Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện các huyện phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh

96/QĐ-UBND
96/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên hệ thống đường giao thông và kiên cố hóa kênh mương nội đồng theo cơ chế xi măng trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2020

63/QĐ-UBND
63/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện quý IV và truy lĩnh quý II năm 2019

70/QĐ-UBND
70/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra lĩnh vực kiểm dịch,kinh doanh giết mổ, buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y năm 2020

49/QĐ-UBND
49/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

50/QĐ-UBND
50/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

51/QĐ-UBND
51/QĐ-UBND

Quyết định Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy gia công cơ khí và sản xuất kết cấu thép của Công ty cổ phần Cơ khí và Đầu tư An Phát, tại khu công nghiệp Gia Lách huyện Nghi Xuân

38/QĐ-UBND
38/QĐ-UBND

Quyết định thuyên chuyển viên chức

39/QĐ-UBND
39/QĐ-UBND

Quyết định thành lập BCĐ Toàn dân đoàn kết XDDSVH năm 2020

20/QĐ-UBND
20/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển giáo viên tiểu học năm 2019

21/QĐ-UBND
21/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

22/QĐ-UBND
22/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết thư pháp huyện Nghi Xuân lần thứ III năm 2020

23/QĐ-UBND
23/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện Nghi Xuân

24/QĐ-UBND
24/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn đội 814 năm 2020