Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
5117/QĐ-UBND
5117/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (Lần 1 - Đợt 1, năm 2019)

5072/QĐ-UBND
5072/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Tổ giúp việc tổ chức Lễ Hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 3, năm 2019

5078/QĐ-UBND
5078/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn Hội đồng xét duyệt xã, thị trấn phù hợp với trẻ em

5066/QĐ-UBND
5066/QĐ-UBND

Quyết định Cấp kinh phí cấp bù, miễn thủy lợi phí năm 2019 (Lần 2)

5060/QĐ-UBND
5060/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán kinh phí cấp bù, miễn thủy lợi phí năm 2019

5057/QĐ-UBND
5057/QĐ-UBND

Quyết định về việc thanh lý tài sản công do UBND xã Xuân Thành quản lý, sử dụng

5047/QĐ-UBND
5047/QĐ-UBND

Quyết định về việc thực hiện chế độ BHYT cho đối tượng Bảo trợ xã hội tháng 12 năm 2019

4981/QĐ-UBND
4981/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ hạt giống lúa, ngô, rau cho các xã, thị trấn

4974/QĐ-UBND
4974/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại xã Xuân Giang

4958/QĐ-UBND
4958/QĐ-UBND

Quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2020

4965/QĐ-UBND
4965/QĐ-UBND

Quyết định Công nhận các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2019

4932/QĐ-UBND
4932/QĐ-UBND

Quyết định công nhận các đơn vị đạt phổ cập Giáo dục - Xóa mù chữ năm 2019

4908/QĐ-UBND
4908/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng khám tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự, Công an và Tuyển sinh Quân sự đợt 1 năm 2020

4899/QĐ-UBND
4899/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách sinh viên hỗ trợ học phí sự cố môi trường biển theo NQ21

4870/QĐ-UBND
4870/QĐ-UBND

Quyết định gia hạn thời hạn hoạt động Chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật