Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
4871/QĐ-UBND
4871/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn các Chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật

4872/QĐ-UBND
4872/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt đối tượng thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được hỗ trợ tiền đóng BHYT

4873/QĐ-UBND
4873/QĐ-UBND

Quyết định thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng BTXH theo NĐ số 136 của TTCP

4879/QĐ-UBND
4879/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

4880/QĐ-UBND
4880/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Đoàn chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc toàn diện các nội dung, kế hoạch thực hiện sản xuất nông nghiệp năm 2020.

4881/QĐ-UBND
4881/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

4844/QĐ-UBND
4844/QĐ-UBND

Quyết định giao chỉ tiêu gọi khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự, Nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020

4846/QĐ-UBND
4846/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Dự án "Chăn nuôi gà thịt thả vườn" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019

4844/QĐ-UBND
4844/QĐ-UBND

Quyết định giao chỉ tiêu gọi khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự, Nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020

4846/QĐ-UBND
4846/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Dự án "Chăn nuôi gà thịt thả vườn" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019

4831/QĐ-UBND
4831/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao chỉ tiêu định hướng một số chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020

4834/QĐ-UBND
4834/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng BT, HT GPMB tái định cư Dự án Nâng cấp đường An - Viên - Mỹ - Thành, huyện Nghi Xuân

4840/QĐ-UBND
4840/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá QSD đất tại các vùng quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Lần 1 - Dợt 2, năm 2019)

4843/QĐ-UBND
4843/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

4817/QĐ-UBND
4817/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban tổ chức giải Bóng chuyền hơi Nam Cựu chiến binh huyện Nghi Xuân năm 2019