Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
1010/QĐ-UBND
1010/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Phổ Hải

1011/QĐ-UBND
1011/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Tiên Yên

1012/QĐ-UBND
1012/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Cương Gián

1013/QĐ-UBND
1013/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Hoa Liên

1014/QĐ-UBND
1014/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Thành Mỹ

1015/QĐ-UBND
1015/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Xuân Viên

1016/QĐ-UBND
1016/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Nguyễn Trãi

1017/QĐ-UBND
1017/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Xuân An

1018/QĐ-UBND
1018/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường TH&THCS Xuân Lĩnh

989/QĐ-UBND
989/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ “Cướp tài sản” xảy ra tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

995/QĐ-UBND
995/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (cây lúa)

974/QĐ-UBND
974/QĐ-UBND

Công văn về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH

975/QĐ-UBND
975/QĐ-UBND

Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

976/QĐ-UBND
976/QĐ-UBND

Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng BTXH

977/QĐ-UBND
977/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH