Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
4583/QĐ-UBND
4583/QĐ-UBND

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra làm rõ những sai phạm tại Trường Mầm non Cương Gián

4502/QĐ-UBND
4502/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt điều chỉnh phân bổ chi tiết Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng NTM năm 2019

4506/QĐ-UBND
4506/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá QSD đất tại các vùng quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Giang (lần 1- đợt 1, năm 2019)

4507/QĐ-CTUBND
4507/QĐ-CTUBND

Quyết định về việc kiểm tra, xác minh đơn kiến nghị của công dân

4508/QĐ-UBND
4508/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Dịch vụ đấu giá tài sản (Đấu giá QSD đất tại xã Xuân Phổ) đợt 1 năm 2019

4509/QĐ-UBND
4509/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Dịch vụ đấu giá tài sản (Đấu giá QSD đất tại xã Xuân Hải) đợt 1 năm 2019

4510/QĐ-UBND
4510/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Dịch vụ đấu giá tài sản (Đấu giá QSD đất tại xã Xuân Yên) đợt 1 năm 2019

4503/QĐ-UBND
4503/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Phổ (Đợt 1, năm 2019)

4504/QĐ-UBND
4504/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Yên (Đợt 1, năm 2019)

4491/QĐ-UBND
4491/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể tại các vùng quy hoạch dân cư xã Xuân Phổ, Xuân Hải, Xuân Yên

4405/QĐ-UBND
4405/QĐ-UBND

Quyết định Công nhận trường học đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm học 2018-2019

4389/QĐ-UBND
4389/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Dịch vụ đấu giá tài sản (Đấu giá QSD đất tại xã Cương Gián) đợt 1 năm 2019

4385/QĐ-UBND
4385/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

4373/QĐ-UBND
4373/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Dịch vụ đấu giá tài sản (Đấu giá QSD đất tại xã Cương Gián) đợt 1 năm 2019

4365/QĐ-UBND
4365/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ "Hủy hoại tài sản" xảy ra tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân