Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
2636/QĐ-UBND
2636/QĐ-UBND

Quyết đấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH

2622/QĐ-UBND
2622/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đếnquản lý dân cư từ nay đến hết năm 2020 huyện Nghi Xuân

2623/QĐ-UBND
2623/QĐ-UBND

Quyết định mua sắm tài sản công (Trang thiết bị dạy học lớp 1) của Trường Tiểu học Đan Trường

2624/QĐ-UBND
2624/QĐ-UBND

Quyết định mua sắm tài sản công (Trang thiết bị dạy học lớp 1) của Trường Tiểu học Cương Gián 1

2625/QĐ-UBND
2625/QĐ-UBND

Quyết định mua sắm tài sản công (Trang thiết bị dạy học lớp 1) của Trường Tiểu học Xuân An

2626/QĐ-UBND
2626/QĐ-UBND

Quyết định mua sắm tài sản công (Trang thiết bị dạy học lớp 1) của Trường Tiểu học Xuân Liên

2627/QĐ-UBND
2627/QĐ-UBND

Quyết định mua sắm tài sản công (Trang thiết bị dạy học lớp 1) của Trường Tiểu học Cổ Đạm

2628/QĐ-UBND
2628/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học công lập; từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập năm 2020, huyện Nghi Xuân

2629/QĐ-UBND
2629/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các vùng quy hoạch dân cư thị trấn Tiên Điền

2630/QĐ-UBND
2630/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vùng quy hoạch đông trường THCS thôn 6, xã Xuân Mỹ

2631/QĐ-UBND
2631/QĐ-UBND

Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vùng quy hoạch dân cư thôn Thống Nhất, xã Xuân Phổ(Đợt 2, năm 2020)

2609/QĐ-UBND
2609/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả Điều tra Lao động - Việc làm Tiêu chí xây dựng Nông thôn mới các xã, thị trấn năm 2020

2608/QĐ-UBND
2608/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vùng các quy hoạch xen dắm dân cư xã Xuân Lĩnh

2610/QĐ-UBND
2610/QĐ-UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH

2611/QĐ-UBND
2611/QĐ-UBND

Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng BTXH