Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
131/QĐ-UBND
131/QĐ-UBND

Quyết định về việc tạm xếp vào chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lươngcho viên chức sự nghiệp Giáo dục và đào tạo

132/QĐ-UBND
132/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức (Đinh Thị Nữ)

133/QĐ-UBND
133/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức (Nguyễn Thị Trang)

134/QĐ-UBND
134/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức (Trần Thị Trang)

135/QĐ-UBND
135/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh virus Corona

136/QĐ-UBND
136/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

128/QĐ-CTUBND
128/QĐ-CTUBND

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

129/QĐ-UBND
129/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

130/QĐ-UBND
130/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

121/QĐ-UBND
121/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của UBND: thị trấn Tiên Điền và xã Đan Trường

107/QĐ-UBND
107/QĐ-UBND

Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội

108/QĐ-UBND
108/QĐ-UBND

Quyết định điều chỉnh mức hưởng cho đối tượng bảo trợ xã hội

109/QĐ-UBND
109/QĐ-UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

110/QĐ-UBND
110/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt đối tượng BTXH được cấp thẻ BHYT tháng 1 năm 2020

88/QĐ-UBND
88/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án: Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện các huyện phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh