Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
413/QĐ-UBND
413/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung đối với công dân

413/QĐ-UBND
413/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung đối với công dân

329/QĐ-UBND
329/QĐ-UBND

Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung đối với công dân

305/QĐ-UBND
305/QĐ-UBND

Quyết định công bố dịch đối với bệnh dịch tả châu phi trên địa bàn xã Xuân Liên, Nghi Xuân

295/QĐ-UBND
295/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai công tác lập bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp

300/QĐ-UBND
300/QĐ-UBND

Quyết định về việc thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng BTXH theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

301/QĐ-UBND
301/QĐ-UBND

Quyết định tiếp nhận hồ sơ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội

302/QĐ-UBND
302/QĐ-UBND

Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng cho đối tượng BTXH

303/QĐ-UBND
303/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH

304/QĐ-UBND
304/QĐ-UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH

229/QĐ-UBND
229/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

231/QĐ-UBND
231/QĐ-UBND

Quyết định giao gọi công dân thực hiện nghĩa vụ Tham gia Công an nhân dân năm 2021

233/QĐ-UBND
233/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

234/QĐ-UBND
234/QĐ-UBND

Quyết định ban hành chính sách chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

195/QĐ-UBND
195/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi "Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, xây dựng vườn mẫu" năm 2021