Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
4366/QĐ-UBND
4366/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá QSD đất tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (Lần 1, đợt 1, năm 2019)

4368/QĐ-UBND
4368/QĐ-UBND

Quyết định thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng BTXH theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ

4372/QĐ-UBND
4372/QĐ-UBND

Quyết định thay đổi thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

4360/QĐ-UBND
4360/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường Mầm non thuộc huyện nghi Xuân

4363/QĐ-UBND
4363/QĐ-UBND

Quyết định thành lập ban Giám sát kỳ xét tuyền nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường Mầm non thuộc huyện Nghi Xuân

4302/QĐ-UBND
4302/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá QSD đất tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (Lần 4, đợt 1, anwm 2019)

4305/QĐ-UBND
4305/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng BT, HT GPMB dự án: Xây dựng các tuyến đường nội thị của thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

4307/QĐ-UBND
4307/QĐ-UBND

Quyết định thành lập HĐ BT GPMB tái định cư thực hiện Dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du (giai đoạn 1) huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

4329/QĐ-UBND
4329/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Tổ thẩm định phương án hoàn trả cho các hộ dân theo Kết luận Thanh tra số 152/KL-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh

4329/QĐ-UBND
4329/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Tổ thẩm định phương án hoàn trả cho các hộ dân theo Kết luận Thanh tra số 152/KL-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh

4301/QĐ-UBND
4301/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt đối tượng thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được hỗ trợ tiền đóng BHYT tháng 9 năm 2019

4243/QĐ-UBND
4243/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động bổ sung, thay thế cán bộ, viên chức tham gia Chốt kiểm dịch kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật

4244/QĐ-UBND
4244/QĐ-UBND

Quyết định phê quyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá Tài sản thực hiện đấu giá QSD đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch đất ở dân cư xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Đợt 2 năm 2019)

4245/QĐ-UBND
4245/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng BT, HT GPMB dự án: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Xuân An

4247/QĐ-UBND
4247/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật cán bộ chuyên trách xã Xuân Hội có sai phạm trong thi hành công vụ