Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
957/QĐ-UBND
957/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt phương án đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2020

958/QĐ-UBND
958/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Phương án đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đường sông trước, trong và sau bão, lũ năm 2020

959/QĐ-UBND
959/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Phương án hộ đê và đảm bảo an toàn các tuyến đê từ cấp II đến cấp IV trên địa bàn huyện năm 2020

960/QĐ-UBND
960/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Phương án sơ tán dân cư vùng nguy hiểm khu có bão, lũ xẩy ra

961/QĐ-UBND
961/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt phương án phòng ngừa và ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2020

946/QĐ-UBND
946/QĐ-UBND

Quyết dịnh phân bổ chi tiết Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới năm 2020 (theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh)

912/QĐ-UBND
912/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Đội chữa cháy rừng huyện Nghi Xuân

919/QĐ-UBND
919/QĐ-UBND

Quyết định chỉnh mức hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH

920/QĐ-UBND
920/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH

921/QĐ-UBND
921/QĐ-UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH

925/QĐ-UBND
925/QĐ-UBND

Quyết định phân bổ chỉ tiêu DS-KHHGĐ năm 2020

927/QĐ-UBND
927/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận giáo viên cốt cán cấp huyện

890/QĐ-UBND
890/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020

898/QĐ-UBND
898/QĐ-UBND

Quyết định cấp ứng kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

872/QĐ-UBND
872/QĐ-UBND

Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020