Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
207/QĐ-UBND
207/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

184/QĐ-UBND
184/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Điều hành cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

185/QĐ-UBND
185/QĐ-UBND

Quyết định về việc thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung

186/QĐ-UBND
186/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Tổ an ninh bảo vệ khu vực cách ly điều trị bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân

179/QĐ-UBND
179/QĐ-UBND

Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng BTXH

178/QĐ-UBND
178/QĐ-UBND

Quyết định điều chỉnh mức hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH

180/QĐ-UBND
180/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH

146/QĐ-UBND
146/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên hệ thống đường giao thông, phục hồi mặt đường bê tông xi măng và kiên cố hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2021

147/QĐ-UBND
147/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội Quý IV năm 2020

153/QĐ - UBND
153/QĐ - UBND

Quyết định về việc Công nhân đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu đợt 2 năm 2020

135/QĐ-UBND
135/QĐ-UBND

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ công tác chuyên môn của Ủy ban bầu cử huyện Nghi Xuân

136/QĐ-UBND
136/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí thưởng sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh

138/QĐ-UBND
138/QĐ-UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

139/QĐ-UBND
139/QĐ-UBND

Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

134/QĐ-UBND
134/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí chô đối tượng BTXH