Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
22/QĐ-UBND
22/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết thư pháp huyện Nghi Xuân lần thứ III năm 2020

23/QĐ-UBND
23/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện Nghi Xuân

24/QĐ-UBND
24/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn đội 814 năm 2020

29/QĐ-UBND
29/QĐ-UBND

Quyết định Thành lập Ban giám khảo cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh đô thị và xây dựng vườn mẫu năm 2019"

30/QĐ-UBND
30/QĐ-UBND

Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội

31/QĐ-UBND
31/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

21/QĐ-UBND
21/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo và ứng dụng Công nghệ thông tin huyện Nghi Xuân

09/QĐ-UBND
09/QĐ-UBND

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn phù hợp với trẻ em

10/QĐ-UBND
10/QĐ-UBND

Quyết định thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng BTXH theo Nghị định số 136/2013/NĐ - CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

5287/QĐ-UBND
5287/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (Lần 2 - Đợt 1, năm 2019)

5272/QĐ-UBND
5272/QĐ-UBND

Quyết định thành lập trạm Y tế xã Đan Trường trên cơ sở sắp xếptrạm Y tế xã Xuân Đan với trạm Y tế xã Xuân Trường

5273/QĐ-UBND
5273/QĐ-UBND

Quyết định thành lập trạm Y tế thị trấn Tiên Điền trên cơ sở sắp xếp trạm Y tế thị trấn Nghi Xuân với trạm Y tế xã Tiên Điền

5283/QĐ-UBND
5283/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở lập Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án: Hạ tầng kỷ thuật Khu công nghiệp gia lách huyện Nghi Xuân(thuộc địa bàn xã Xuân Viên và thị trấn Xuân An)

5286/QĐ-UBND
5286/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán bảo vệ rừng phòng hộ do UBND xã quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019

5200/QĐ-UBND
5200/QĐ-UBND

Quyết định thành lập hội đồng GPMB Dự án Nhà máy chiết xuất, chế biến dược liệu Nghi Xuân, tại khu công nghiệp Gia Lách huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.