Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
54/QĐ-UBND
54/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH

48/QĐ-UBND
48/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá gạo trung bình để hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2021

49/QĐ-CTUBND
49/QĐ-CTUBND

Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại đơn vị học tập của các xã, thị trấn năm 2020

47/QĐ-UBND
47/QĐ-UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xa hội

42/QĐ-UBND
42/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Lễ tang Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tỉu, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

43/QĐ-UBND
43/QĐ-UBND

Quyết định thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng BTXH theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

45/QĐ-UBND
45/QĐ-UBND

Quyết định công bố dịch đối với dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xuân mỹ

32/QĐ-UBND
32/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 và Nghị quyết số 190/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh

05/QĐ-UBND
05/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

06/QĐ-UBND
06/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng phí cho đối tượng gặp tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn xã Xuân Hồng

3723/QĐ-UBND
3723/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đối tượng, điều kiện, mức độ ưu tiên của các đối tượng có nhu cầu và hồ sơ giao đất ở không đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Nghi Xuân

3729/QĐ-UBND
3729/QĐ-UBND

Quyết định việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng gói thầu: Mua giống cây trồng (giống rau các loại) phục vụ sản xuất vụ Đông năm 2020 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

3730/QĐ-CTUBND
3730/QĐ-CTUBND

Quyết định kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc KNTC, KNPA tồn đọng, phức tạp, kéo dài

3731/QĐ-UBND
3731/QĐ-UBND

Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất ở tại các vùng Quy hoạch xen dặm dân cư trên địa bàn xã Xuân Mỹ (Đợt 1, năm 2020)

3732/QĐ-UBND
3732/QĐ-UBND

Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 18 lô đất ở tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Đan Trường (Đợt 1, năm 2020)