Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
760/QĐ-UBND
760/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp kết thúc thời gian cách ly tập trung tại Hanvet Xuân Thành

748/QĐ-UBND
748/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc thực hiện Chương trình OCOP

749/QĐ-UBND
749/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra trên địa bàn huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

750/QĐ-UBND
750/QĐ-UBND

Quyết định về việc mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của Cơ quan Văn phòng HĐND-UBND huyện (đợt 2 năm 2019)

751/QĐ-UBND
751/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp kết thúc thời gian cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung Cương Gián (đợt 05)

752/QĐ-UBND
752/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp kết thúc thời gian cách ly y tế (đợt 06) tại cơ sở cách ly tập trung Khu dự án trồng rừng xã Cương Gián

753/QĐ-UBND
753/QĐ-UBND

Quyết định thanh lý tài sản công do Trường Tiểu học Xuân Thành quản lý, sử dụng

754/QĐ-UBND
754/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp kết thúc thời gian cách ly y tế (đợt 6) tại cơ sở cách ly tập trung Khu dự án trồng rừng xã Cương Gián

755/QĐ-UBND
755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp kết thúc thời gian cách lyy y tế tại cơ sở cách ly tập trung của huyện

756/QĐ-UBND
756/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp kết thúc thời gian cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung của huyện

757/QĐ-UBND
757/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch xen dặm đất ở dân cư thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Đợt 1 năm 2020)

758/QĐ-UBND
758/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch xen dặm đất ở dân cư thuộc xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Đợt 1 năm 2020)

758/QĐ-UBND
758/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch xen dặm đất ở dân cư thuộc xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Đợt 1 năm 2020)

759/QĐ-UBND
759/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch xen dặm đất ở dân cư thuộc xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Đợt 1 năm 2020)

687/QĐ-UBND
687/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp kết thúc thời gian cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung Cương Gián (đợt 04)